Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Wieża Babel

Ludzie buntują się i budują wieżę Babel. Wtedy Bóg sprawia, że zaczynają mówić różnymi językami i rozchodzą się.
Przekazany przez Marian van der Kruijt
1
Po wielkiej powodzi w czasach Noego wszyscy mówili tym samym językiem. Gdy liczba ludności rosła, ludzie zaczęli rozprzestrzeniać się na wschód. Na terenach Babilonu odkryto równinę, na której zamieszkało wielu ludzi. – Slajd 1
2
Ludzie, którzy mieszkali na tej równinie, zaczęli mówić o budowie wielkiego miasta, z wieżą świątynną sięgającą nieba – dumnym pomnikiem, który miał pokazać, jak bardzo są mądrzy. – Slajd 2
3
„To miasto zatrzyma nas wszystkich w jednym miejscu – mówili – i powstrzyma przed rozproszeniem się po całym świecie”. Przygotowali więc wielkie stosy z mocno wypalonej cegły i zebrali smołę bitumiczną, aby użyć jej jako zaprawy. – Slajd 3
4
Planowali  zbudować wielką wieżę, aby pokazać, jak bardzo są ważni, zamiast zaufać Bogu. Nie chcieli czcić Boga, ale robić to, co im się podoba. – Slajd 4
5
Rozpoczęto więc prace nad wysoką wieżą, która miała sięgać aż do nieba. Bóg jednak zstąpił, aby zobaczyć miasto i wieżę, którą z dumą budowali. – Slajd 5
6
Pan powiedział: „Ludzie pracują jako zespół  i trwają w nieposłuszeństwie. Wszyscy mówią jednym językiem. To jest dopiero początek ich pychy i niegodziwości. Myślą, że mogą robić wszystko, co chcą”. – Slajd 6
7
Bóg postanowił więc, że zaczną mówić różnymi językami. Nagle nie mogli się wzajemnie zrozumieć ani współpracować ze sobą. Zapanowało całkowite zamieszanie. – Slajd 7
8
Musieli więc zaprzestać budowy miasta i rozproszyli się po świecie wraz z innymi, którzy mówili tymi samym językiem co oni. – Slajd 8
9
Miasto, które pozostawili, nazwano Babel, co oznacza „zamieszanie”. <br/>To dlatego na świecie istnieje tak wiele języków i trudno nam zrozumieć ludzi, którzy nie mówią tym samym językiem co my. Dlatego też ludzie są rozproszeni po całym świecie i mieszkają w tak wielu różnych krajach. – Slajd 9
10
Slajd 10