Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Ofiara z pokarmów

Instrukcja składania ofiary z pokarmów.
Przekazany przez Marian van der Kruijt
1
Ofiara z pokarmów miała być składana z najlepszej mąki, oleju i kadzidła. Składali je Izraelici, którzy nie mogli sobie pozwolić na ofiarowanie zwierzęcia. – Slajd 1
2
Ofiara miała być złożona z najlepszej mąki lub pieczonego ciasta, lub z cienkich placków. – Slajd 2
3
Najlepsza mąka miała być zmieszana z oliwą. – Slajd 3
4
Ciasto lub placki można było upiec, usmażyć lub ugotować. – Slajd 4
5
Żadna ofiara pokarmowa nie mogła być sporządzona na kwasie ani zawierać miodu. – Slajd 5
6
Każda ofiara pokarmowa miała być posolona. Sól była symbolem wiecznego przymierza z Bogiem. – Slajd 6
7
Ofiarę dzielono na kawałki i polewano oliwą. – Slajd 7
8
Później dodawano kadzidło. – Slajd 8
9
Następnie ofiara była przekazywana kapłanom (synom Aarona). – Slajd 9
10
Kapłan miał spalić część kaszy i oliwy wraz z całym kadzidłem jako ofiarę. – Slajd 10
11
Pozostała część ofiary była dla kapłanów. – Slajd 11
12
Ziarno z pierwszych zbiorów miało być poddane specjalnej obróbce. – Slajd 12
13
Musiało być wyłuskane z kłosów... – Slajd 13
14
... Następnie wysuszone przez ogień i upieczone przed zmieleniem na proszek. – Slajd 14
15
Następnie dodawano oliwę i kadzidło. – Slajd 15
16
Potem kapłan miał spalić trochę tego skruszonego zboża i oliwy wraz z całym kadzidłem. To miało być przypomnieniem, wdzięcznym darem dla Pana. – Slajd 16
17
Zestawienie obrazów na temat ofiary z pokarmów. – Slajd 17
18
Slajd 18