Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Szadrak, Meszak i Abed-Nego w ognistym piecu

Trzej przyjaciele Daniela odmawiają oddania pokłonu złotemu posągowi. Bóg ratuje ich z pieca ognistego.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Kiedy Babilończycy pokonali Judejczyków, uprowadzili wielu z nich do niewoli. Król Nebukadnessar awansował trzech Judejczyków, uczynił ich swoimi urzędnikami i nadał im chaldejskie imiona: Szadrak, Meszak i Abed-Nego. – Slajd 1
2
Król Nebukadnessar kazał zbudować posąg ze złota wysoki na 27 metrów i szeroki na  2,7 metra. Ustawił go na równinie Dura w Babilonii. Później wezwał wszystkich zarządców i urzędników na poświęcenie tego posągu. – Slajd 2
3
Kiedy wszyscy się zgromadzili, herold głośno zawołał: „Rozkazuję wam narody, plemiona i języki: »W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnessar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego«”.<br/> – Slajd 3
4
Kiedy tylko zabrzmiały instrumenty muzyczne, wszyscy padli na ziemię i złożyli pokłon złotemu posągowi – wszyscy z wyjątkiem Żydów z Judei: Szadraka, Meszaka i Abed-Nego. Oni wierzyli, że cześć mogą oddawać tylko swojemu Bogu.<br/> – Slajd 4
5
Tymczasem niektórzy z Babilończyków przyszli do króla i wnieśli skargę przeciwko nim: „Ci ludzie nie czczą twojego boga i nie oddali pokłonu wzniesionemu przez ciebie posągowi ze złota”.<br/> – Slajd 5
6
Kiedy król usłyszał o tym, wpadł w złość i kazał przyprowadzić do siebie tych mężczyzn. Dał im jeszcze jedną szansę oddania pokłonu posągowi i zadał im pytanie: „Jaki bóg wyrwie was z mojej ręki?”. – Slajd 6
7
A Szadrak, Meszak i Abed-Nego odważnie odpowiedzieli: „Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wyratować z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu, to On to uczyni. A jeśli nawet nie, to niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy”. – Slajd 7
8
Nebukadnessar rozgniewał się i jego twarz wykrzywił grymas złości. Potem rozkazał rozpalić piec siedem razy mocniej niż zwykle. Najsilniejsi żołnierze z jego armii mieli związać tych trzech młodych Żydów i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Związali ich więc w ubraniach, tak jak stali, i wrzucili do ognia. – Slajd 8
9
Nagle król Nebukadnessar przestraszył się i zapytał swoich doradców: „Czy nie wrzuciliśmy do ognia trzech związanych mężczyzn?”. „Tak, królu” – odpowiedzieli. „To dlaczego widzę czterech ludzi chodzących wśród płomieni? W dodatku są rozwiązani i bez śladów zranień.... A czwarta osoba przypomina anioła!”.<br/> – Slajd 9
10
Nebukadnessar podszedł do drzwi rozpalonego pieca i zawołał: „Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj!”. Wtedy oni wyszli z płomieni. Wokół nich stłoczyli się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla. Wszyscy widzieli, że ogień nie tknął ich ciał, nie osmalił im włosów na głowach, nie zniszczył ich ubrań i nawet nie przeniknął ich jego zapach.<br/> – Slajd 10
11
Widząc to, król zawołał: „Błogosławiony niech będzie Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega! On posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi. Ochronił tych, którzy na Nim polegali, nie zważali na rozkaz królewski i woleli poświęcić swoje ciała, niż złożyć pokłon i uczcić innego boga poza własnym”.<br/> – Slajd 11
12
„Dlatego wydaję rozkaz: »Jeśli ktokolwiek, należący do jakiegoś ludu, plemienia albo języka, wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadraka, Meszaka i Abed-Nego, będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w kupę gruzu. Nie ma bowiem innego Boga, który by mógł wybawić, jak tylko ten”. Potem król zadbał o powodzenie tych trzech Żydów w Babilonii. – Slajd 12
13
Slajd 13