Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Maria namaszcza Jezusa

Maria namaszcza Jezusa bardzo drogim olejkiem.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Po wskrzeszeniu Łazarza przywódcy żydowscy uknuli spisek, aby zabić Jezusa. – Slajd 1
2
Posłali swych szpiegów, aby śledzili Jezusa. Chcieli wykorzystać moment, kiedy będzie sam, aby Go aresztować. – Slajd 2
3
Jezus został zaproszony na przyjęcie do Betanii, miejscowości położonej w pobliżu Jerozolimy. Marta podawała jedzenie, a Łazarz siedział przy stole z Jezusem i uczniami. – Slajd 3
4
Maria zaś usiadła u stóp Jezusa. – Slajd 4
5
Wzięła flakon balsamu z prawdziwego nardu, bardzo drogiego... – Slajd 5
6
...I namaściła nim stopy Jezusa. – Slajd 6
7
Ten olejek był bardzo drogocenny. Kosztował tyle, ile zapłata za jeden rok pracy robotnika. – Slajd 7
8
Wtedy odezwał się Judasz Iskariota: „Dlaczego nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów, a pieniędzy nie rozdano ubogim?”. Powiedział to jednak nie dlatego, że zależało mu na ubogich, ale dlatego, że był złodziejem. Jako skarbnik trzymał wspólną kasę i wykradał z niej pieniądze. – Slajd 8
9
A Jezus powiedział: „Zostaw ją w spokoju! Przygotowała to na dzień mego pogrzebu. Ubogich bowiem stale będziecie mieć u siebie, Mnie zaś nie zawsze”. – Slajd 9
10
„Zapewniam was, gdziekolwiek na całym świecie głoszona będzie dobra nowina, opowiadać będą i wychwalać również to, co zrobiła ta kobieta”. – Slajd 10
11
Judasz opuścił ten dom i poszedł do arcykapłanów. Postanowił wydać im Jezusa i zapytał: „Ile mi zapłacicie, jeśli Go wydam w wasze ręce?”. – Slajd 11
12
Dali mu trzydzieści srebrnych monet. – Slajd 12
13
Od tego czasu Judasz szukał dogodnej sposobności, aby im wydać Jezusa. – Slajd 13
14
Slajd 14