Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przestępca na krzyżu

Przestępca zwraca się do Jezusa z prośbą o pomoc i otrzymuje wspaniałą obietnicę.
Przekazany przez Lambsongs
1
Historia ta znajduje się w Biblii. – Slajd 1
2
Jezus został ukrzyżowany pomiędzy dwoma przestępcami, którzy zostali ukarani za robienie złych rzeczy. – Slajd 2
3
Na krzyżu nad Jezusem rzymski żołnierz przybił tabliczkę ze słowami: „To jest król żydowski”. – Slajd 3
4
Ludzie naśmiewali się z Jezusa, mówiąc: „Innych ratował, niech więc i siebie uratuje, jeśli jest obiecanym przez Boga Mesjaszem”. – Slajd 4
5
Jeden z przestępców powiedział do Jezusa: „Jeśli naprawdę jesteś obiecanym Chrystusem, to uratuj samego siebie i nas”. – Slajd 5
6
Drugi z przestępców przepraszał za wszystkie złe rzeczy, które zrobił. „Bóg wie, że zasługujemy na karę za to, co zrobiliśmy – powiedział do pierwszego przestępcy – ale Jezus nie zrobił nic złego”. – Slajd 6
7
„Jezu – powiedział – wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus odpowiedział mu: „Zapewniam cię, że dziś będziesz ze Mną w raju!”. – Slajd 7
8
Temu człowiekowi zostało przebaczone, a jego serce napełniło się pokojem i radością, ponieważ uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. – Slajd 8
9
Slajd 9