Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Król Salomon

Król Salomon prosi Boga o mądrość.
Przekazany przez Lambsongs
1
Ta historia z Biblii opowiada o bardzo mądrym królu, który postąpił głupio, przestając słuchać Boga i być Mu posłusznym. – Slajd 1
2
Król Dawid zmarł, a jego syn Salomon został nowym królem Izraela. Salomon modlił się i prosił Boga o mądrość, by mógł rządzić ludem. Bóg uczynił go najmądrzejszym królem, jaki kiedykolwiek żył. – Slajd 2
3
„Ponieważ nie prosiłeś o bogactwo ani o nic dla siebie – powiedział Bóg – uczynię cię bardzo bogatym człowiekiem”. I Bóg pobłogosławił króla Salomona. – Slajd 3
4
Kiedy ludzie się kłócili i każdy uważał, że druga osoba nie ma racji, mówili o tym królowi Salomonowi, a on zawsze miał odpowiedź, która była słuszna, sprawiedliwa i mądra. – Slajd 4
5
Król Salomon był człowiekiem pokoju i nie toczył wojen, w przeciwieństwie do jego ojca, króla Dawida. Król Dawid chciał zbudować świątynię dla Boga, ale Bóg powiedział: „Moja świątynia będzie zbudowana przez króla pokoju”. – Slajd 5
6
Król Salomon wykorzystał złoto i srebro, które zgromadził jego ojciec, ze zdobytych miast, do zbudowania pięknej, wielkiej świątyni w Jerozolimie. – Slajd 6
7
Ludzie z odległych krajów słyszeli, jak bogaty i mądry był król Salomon i przybywali, aby zobaczyć piękną świątynię w Jerozolimie. Wraz z nimi przybyło wiele pięknych dziewcząt. – Slajd 7
8
Wtedy król Salomon przestał słuchać Boga. Ożenił się z wieloma pięknymi dziewczętami, ale one modliły się do bożków i nie znały jedynego prawdziwego Boga. Wkrótce król Salomon  też zapomniał o Bogu. – Slajd 8
9
Slajd 9