Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Mądry król Salomon

Król Salomon podejmuje mądrą decyzję w sprawie dwóch matek i dziecka.
Przekazany przez Lambsongs
1
Wielu ludzi w Izraelu miało problemy i spierało się z innymi. Prosili wtedy króla Salomona, aby rozstrzygnął, kto ma rację. Salomon potrzebował Bożej pomocy, aby być mądrym. – Slajd 1
2
Pewnej nocy król Salomon usłyszał, że Bóg przemówił do niego słowami: „Proś mnie o cokolwiek, a dam ci to”. Kiedy się obudził, odkrył, że był to sen. – Slajd 2
3
Salomon modlił się do Boga i powiedział: „Nie wiem, jak być dobrym królem. Pokaż mi, skąd mam wiedzieć, co jest dobre, a co złe, kiedy ludzie potrzebują mojej pomocy”. – Slajd 3
4
„Ponieważ nie prosiłeś o nic dla siebie – powiedział Bóg – uczynię cię tak mądrym jak żaden inny król, a także uczynię cię bogatym i sławnym”. – Slajd 4
5
Dwie matki mieszkały razem, każda z nowo narodzonym dzieckiem. Kiedy jedno z dzieci umarło, matka zamieniła je na żywe dziecko, udając, że jest jej i nie chciała go oddać. – Slajd 5
6
Matki ciągle się kłóciły, więc poszły do króla Salomona. Król wpadł na sprytny pomysł. Powiedział: „Dam matkom po połowie niemowlaka”. Wiedział, że prawdziwa matka nie pozwoliłaby skrzywdzić swojego dziecka. – Slajd 6
7
Jedna z matek chciała, aby każda z nich miała po pół dziecka, ale prawdziwa matka zawołała: „Nie róbcie krzywdy mojemu dziecku, niech ona je zatrzyma”. Wtedy król wiedział, kto jest prawdziwą matką. – Slajd 7
8
Ludzie słyszeli, jak mądry i sprawiedliwy był król Salomon i że wiedział, co jest dobre, a co złe. Przychodzili, aby usłyszeć mądre słowa, które dał mu Bóg. – Slajd 8
9
Slajd 9