Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Ośmiodniowy Jezus w świątyni

Dzieciątko Jezus zostaje poświęcone Bogu w świątyni.
Przekazany przez Lambsongs
1
Małe dzieci są często zabierane do kościoła, aby rodzice mogli podziękować za nie Bogu i prosić Go o opiekę nad nimi. Tak właśnie było, gdy Maria i Józef zabrali Jezusa do świątyni, gdy był bardzo małym dzieckiem. – Slajd 1
2
Kiedy Jezus miał osiem dni, Józef i Maria zanieśli Go do świątyni w Jerozolimie, aby poświęcić Jego życie Bogu, tak jak jest napisane w Prawie, które Bóg dał Mojżeszowi. – Slajd 2
3
W świątyni jerozolimskiej był pewien Boży mąż, Symeon, który miał 84 lata. Duch Boży obiecał mu, że będzie żył tak długo, aż zobaczy Zbawiciela, którego Bóg posłał na świat. – Slajd 3
4
Symeon modlił się i czekał przez wiele lat, a był już bardzo starym człowiekiem. <br/>Kiedy Symeon zobaczył Dzieciątko Jezus, Duch Święty powiedział mu, że to dziecko jest obiecanym Mesjaszem! To dziecko było Zbawicielem, na którego czekał. – Slajd 4
5
Zapytał Józefa i Marię, czy może wziąć dziecko na ręce. Wtedy serce Symeona napełniło się radością, chwalił Boga i dziękował Mu, że jego modlitwy zostały wysłuchane! – Slajd 5
6
„Panie – powiedział  – teraz mogę umrzeć w pokoju! Ujrzałem bowiem Zbawiciela, którego dałeś światu, tak jak mi to obiecałeś. On jest Światłością, która będzie świecić nad narodami, i On będzie chwałą ludu Twego, Izraela!”. – Slajd 6
7
Józef i Maria byli zdumieni, gdy usłyszeli te słowa. Wtedy Symeon powiedział do Marii: „Wiele rzeczy spotka Twojego Syna, które Cię bardzo zasmucą, ale Bóg zna tych, którzy wierzą i idą za Nim”. – Slajd 7
8
W świątyni była również Anna, bardzo stara wdowa. Powiedziała Józefowi i Marii, że Duch Boży pokazał jej, iż Jezus jest obiecanym Zbawicielem. Maria zachowała te słowa od Boga w swoim sercu. – Slajd 8
9
Slajd 9