Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Pan jest dobrym pasterzem

Pieśń Dawida o Dobrym Pasterzu.
Przekazany przez Lambsongs
1
Dawid był pasterzem, który troszczył się o swoje owce i chronił je. Napisał psalm o Panu, który był dla niego dobrym pasterzem. – Slajd 1
2
Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie brakuje. – Slajd 2
3
Pozwala mi odpocząć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie do wód spokojnych. – Slajd 3
4
Daje mi nowe siły. Prowadzi mnie właściwymi ścieżkami, tak jak obiecał. – Slajd 4
5
Nawet jeśli będę przechodził przez najgłębszą ciemność, nie będę się bał. Ochrania mnie bowiem swoją laską i kijem pasterskim. – Slajd 5
6
Przygotowuje dla mnie ucztę, na której wszyscy moi wrogowie mnie zobaczą. Wita mnie jako honorowego gościa i napełnia po brzegi mój kielich. – Slajd 6
7
Jego dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni mego życia. I przez długi czas zamieszkiwać będę w domu Pana. – Slajd 7
8
Slajd 8