Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus i Poncjusz Piłat

Poncjusz Piłat proponuje, że wypuści Jezusa lub Barabasza. Tłum krzyczy, aby uwolnić Barabasza, a Jezusa ukrzyżować.
Przekazany przez Lambsongs
1
Historia ta znajduje się w Biblii, a jej autorem jest jeden z przyjaciół Jezusa, uczeń Mateusz. – Slajd 1
2
Kajfasz, arcykapłan, wysłał Jezusa na sąd do Poncjusza Piłata, który był rzymskim namiestnikiem w prowincji Judea. – Slajd 2
3
Poncjusz Piłat  zapytał Jezusa: „Czy Ty jesteś królem żydowskim?”.<br/>Jezus odpowiedział: „Jest tak, jak mówisz”. <br/>Jednak gdy cały lud szydził z Niego, Jezus nie odpowiadał. – Slajd 3
4
Raz do roku Piłat wypuszczał żydowskiego więźnia – kogokolwiek Żydzi chcieli. W więzieniu siedział bardzo zły człowiek o imieniu Barabasz. Piłat zapytał więc tłumy: „Kogo mam uwolnić, Barabasza czy Jezusa?”. – Slajd 4
5
Podburzony przez przywódców żydowskich, którzy byli zazdrośni o Jezusa, rozzłoszczony tłum krzyczał: „Barabasza”. Chcieli, aby Piłat ukrzyżował Jezusa. – Slajd 5
6
Piłat usiadł, aby zastanowić się, co powinien zrobić. Jego żona ostrzegła go: „Nie miej nic wspólnego z Jezusem. Miałam o nim zły sen zeszłej nocy”. – Slajd 6
7
Piłat po raz kolejny zapytał ludzi: „Co mam zrobić z Jezusem?” <br/>„Ukrzyżuj Go” – krzyczeli raz po raz. – Slajd 7
8
Piłat nie chciał ukarać Jezusa, ponieważ wiedział, że jest On niewinnym człowiekiem. Umył ręce na oczach wszystkich, aby pokazać, że nie chce ponosić odpowiedzialności. – Slajd 8
9
Żołnierze wprowadzili Jezusa do swojej sali. Nałożyli na Niego szkarłatną szatę i zrobili Mu koronę z plecionych cierni. Żartowali sobie: „Oto król żydowski”. – Slajd 9
10
Zaprowadzili Go na ukrzyżowanie. Jezus był zbyt słaby, by nieść swój krzyż, więc żołnierze zmusili człowieka imieniem Szymon, pochodzącego z Cyreny w Afryce, aby niósł go za Nim. – Slajd 10
11
Po ukrzyżowaniu Jezusa żołnierze rzucali losy, aby zdecydować, kto ma otrzymać Jego płaszcz, który był pięknie utkany z jednego kawałka materiału. Stało się tak, jak zapowiadało Słowo Boże dawno temu. – Slajd 11
12
Slajd 12