Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Mojżesz i plagi – cz. 1.

Bóg zsyła na Egipcjan pierwsze cztery z dziesięciu plag, gdy faraon nie chce wypuścić swojego ludu.
Przekazany przez Lambsongs
1
Bóg nakazał Mojżeszowi, aby poszedł do faraona i powiedział mu, żeby pozwolił Jego ludowi odejść i zamieszkać w nowej ziemi, którą im obiecał. Biblia mówi nam, co się stało potem. – Slajd 1
2
Faraon, król Egiptu, ponad 400 lat wcześniej dał rodzinie Józefa ziemię Goszen, w której mieli mieszkać, ale po jego śmierci nowy faraon źle traktował Izraelitów i teraz byli oni jego niewolnikami. – Slajd 2
3
Bóg wysłał Mojżesza i Aarona, aby powiedzieli faraonowi, by pozwolił Jego ludowi wrócić do domu.<br/>„ Jeśli odmówisz – powiedział Aaron – Bóg będzie zsyłać na was straszne plagi, dopóki się nie zgodzisz”. Jednak faraon był uparty i nie chciał słuchać. – Slajd 3
4
Na siedem długich dni Bóg zamienił wszystkie egipskie rzeki i wodę pitną w krew, tak że ryby zdychały, a zapach był obrzydliwy. Faraon jednak nadal odmawiał posłuszeństwa Bogu. – Slajd 4
5
Aaron znowu powiedział: „Pozwól mojemu ludowi odejść i służyć Bogu, bo inaczej On ześle żaby na cały Egipt”. Plaga żab była tak dokuczliwa, że faraon prawie pozwolił im odejść, ale potem zmienił zdanie. – Slajd 5
6
Bóg zesłał plagę wszy i wszystkich w Egipcie zaczęło swędzieć i drapać. Nawet mędrcy faraona mówili, że to sprawka Boga, ale faraon był zbyt uparty, żeby posłuchać. – Slajd 6
7
Następnie Bóg zesłał roje much na cały Egipt, ale w ziemi Goszen nie było ich wcale. Plaga much była tak dokuczliwa, że faraon był zmuszony posłać po Mojżesza i Aarona. – Slajd 7
8
„Możecie pójść, aby oddać cześć Bogu, ale tylko wtedy, gdy poprosisz Go, aby zabrał te muchy” – obiecał faraon. Jednak kiedy muchy zniknęły, znów zmienił zdanie. – Slajd 8
9
Zobacz drugą część tej historii na stronie bibliawobrazach.pl, aby dowiedzieć się, co było dalej. – Slajd 9