Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Pascha

Bóg daje wskazówki niewolnikom hebrajskim, jak mogą się uchronić przed nadchodzącą zagładą.
Przekazany przez Lambsongs
1
Faraon nie chciał wypuścić swoich niewolników, dzieci Izraela. Bóg uczynił wiele cudów, żeby faraon zmienił zdanie. – Slajd 1
2
Bóg powiedział do Mojżesza: „Dziś wieczorem każda rodzina izraelska musi spożyć posiłek z pieczonego baranka, z sosem ziołowym i chlebem. Nazywać się to będzie świętem Przejścia” (albo inaczej Paschy). – Slajd 2
3
„Niech każdy weźmie gałązkę i posmaruje krwią baranka framugi drzwi. Uchroni was to przed chorobą, którą ześlę na ziemię” – powiedział Bóg. – Slajd 3
4
„Pozostańcie w swoich domach, bo anioł Boży przejdzie przez miasto. Najstarszy syn w każdej rodzinie zachoruje i umrze, ponieważ faraon nie posłuchał i nie pozwolił odejść ludowi Bożemu”. – Slajd 4
5
„Mieszkańcy domów, w których na framudze drzwi będzie krew baranka, nie zachorują, ponieważ Mi ufają i są Mi posłuszni” – powiedział Bóg. – Slajd 5
6
Rodziny izraelskie zrobiły więc to, co Bóg powiedział Mojżeszowi i modliły się o bezpieczeństwo. Wkrótce Izraelici mieli zostać uwolnieni od faraona i udać się do nowej ziemi, którą Bóg im obiecał. – Slajd 6
7
Tej nocy anioł Boży przeszedł nad miastem i nawet najstarszy syn faraona zachorował i zmarł. Bóg jednak zapewnił bezpieczeństwo rodzinom Izraela. – Slajd 7
8
Od tego czasu lud Boży obchodzi święto Paschy, dziękując Bogu za ocalenie. Jezus również obchodził to święto ze swoimi przyjaciółmi. – Slajd 8
9
Slajd 9