Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Noe buduje wielki statek

Bóg ostrzega Noego przed powodzią i daje mu instrukcje, aby zbudował wielką łódź.
Przekazany przez Lambsongs
1
Historia ta znajduje się w pierwszej księdze Biblii – Księdze Rodzaju. – Slajd 1
2
Bóg powiedział do Noego: „Będzie padał i padał deszcz.  Zbuduj wielką łódź z pomieszczeniami dla matki i ojca każdego zwierzęcia”. Noe zrobił to, co Bóg mu kazał. – Slajd 2
3
To była bardzo, bardzo duża łódź. Rodzina też pomagała Noemu. Kiedy łódź była gotowa, pomalowali ją, żeby woda nie wlewała się do środka. Nazywamy tę łódź „Arką Noego”. – Slajd 3
4
Kiedy Noe skończył, ojciec i matka każdego zwierzęcia weszli do arki . Co  to był za hałas! Tak wiele zwierząt razem! – Slajd 4
5
Bóg zamknął drzwi do Arki i zaczął padać deszcz. Woda stawała się coraz głębsza i głębsza, ale Noe, jego rodzina i zwierzęta byli bezpieczni wewnątrz arki. – Slajd 5
6
Po 40 dniach i nocach deszcz ustał. Długo trwało, zanim woda odpłynęła, a ziemia wyschła. Noe wysłał ptaka, aby sprawdził, czy jest już gdzieś  suchy ląd. – Slajd 6
7
W końcu nadszedł dzień, kiedy wszyscy mogli znowu wyjść na zewnątrz! Noe i jego rodzina podziękowali Bogu za to, że zapewnił im bezpieczeństwo. – Slajd 7
8
Bóg sprawił, że na niebie pojawiła się piękna tęcza. Nigdy wcześniej nie widzieli tęczy! Bóg obiecał, że już nigdy nie sprawi, że będzie tak mocno padać! – Slajd 8
9
Slajd 9