Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Nikodem

Jezus rozmawia z Nikodemem o potrzebie nowego narodzenia.
Przekazany przez Lambsongs
1
Historia ta znajduje się w Biblii, w Ewangelii Jana. – Slajd 1
2
Nikodem słyszał, jak Jezus mówił o Bogu. Chciał usłyszeć więcej, więc pewnej nocy poszedł do Jezusa. – Slajd 2
3
„Wierzę, że pochodzisz od Boga. Nikt nie mógłby czynić takich cudów, jakie widziałem, gdyby Bóg nie był z nim”  –powiedział Nikodem. – Slajd 3
4
Jezus powiedział mu coś bardzo ważnego. To prawda, że jeśli człowiek nie narodzi się na nowo, nie może zobaczyć Królestwa  Bożego. – Slajd 4
5
Nikodem nie rozumiał. <br/>„Jak mogę stać się znowu dzieckiem i narodzić się? Jestem za stary” – powiedział. – Slajd 5
6
„Musisz mieć w sobie Ducha Bożego. Bóg tak bardzo umiłował wszystkich, że zesłał z nieba swojego Syna, aby ich zbawił. Jeśli w to uwierzycie, będziecie żyć wiecznie” –  powiedział Jezus. – Slajd 6
7
Wtedy Nikodem zrozumiał! Jezus był jedynym Synem Bożym. Tak jak rośnie dziecko, rosła też miłość Nikodema do Jezusa! – Slajd 7
8
Tak jak Nikodem, ty również możesz uwierzyć, że Jezus jest Synem Bożym. Możesz się modlić i prosić Go, aby był twoim przyjacielem. – Slajd 8
9
Slajd 9