Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Mojżesz i dziesięć przykazań

Bóg daje Mojżeszowi swoje zasady do przestrzegania w życiu.
Przekazany przez Lambsongs
1
Mojżesz wspiął się na górę, aby porozmawiać z Bogiem, niosąc dwa duże, płaskie kamienie. Wszyscy ludzie czekali u podnóża góry. – Slajd 1
2
Bóg wypisał swoje zasady na kamieniach. Boże zasady mówią ludziom, że Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem, którego należy kochać i któremu należy ufać. Mówią też, jak robić to, co dobre dla innych ludzi. – Slajd 2
3
Mojżesza długo nie było. „Zróbmy sobie ze złota boga, którego można zobaczyć” – powiedzieli Izraelici. Jednak złoty cielec nie mógł odpowiedzieć na ich modlitwy. – Slajd 3
4
Mojżesz widział, jak ludzie modlili się do swojego bożka. Rozbił kamienie, na których Bóg napisał swoje prawo. Wtedy wszyscy przypomnieli sobie, jak Bóg ich ocalił i zrobiło im się przykro. – Slajd 4
5
Mojżesz ponownie wszedł na górę, z dwoma nowymi kamieniami. Bóg ponownie dał Mojżeszowi swoje zasady.<br/>„Powiedz ludziom, żeby żyli według tych dobrych zasad” – powiedział Bóg. – Slajd 5
6
„Teraz ludzie będą wiedzieli, co jest właściwe i jak dobrze żyć” – pomyślał Mojżesz. Boże zasady nazywane są Przykazaniami. – Slajd 6
7
1. Ja jestem PAN, twój Bóg, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok Mnie.<br/>2. Nie będziesz używał bez czci Imienia PANA, twojego Boga, gdyż PAN nie pozostawi bezkarnie tego, kto używa bez czci Imienia PANA.<br/>3. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.<br/>4. Szanuj swego ojca i matkę, aby długie było na ziemi twoje życie.<br/>5. Nie zabijaj.<br/>6. Nie cudzołóż.<br/>7. Nie kradnij.<br/>8. Nie świadcz fałszywie przeciw swemu bliźniemu.<br/>9. Nie pożądaj domu twego bliźniego.<br/>10. Nie pożądaj żony twego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego wołu, ani osła, ani niczego, co należy do twojego bliźniego. (por. Wyjścia 20: 1–17) – Slajd 7
8
Jeśli będziesz robił te rzeczy, twoje życie będzie szczęśliwe i spokojne. Bóg chce, abyśmy Go kochali i kochali innych. – Slajd 8
9
Slajd 9