Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Mojżesz i obłok

Izraelici podążają za obłokiem w dzień i słupem ognia w nocy, zmierzając do Ziemi Obiecanej.
Przekazany przez Lambsongs
1
Mojżesz wyprowadził dzieci Izraela z Egiptu na pustynię. Bóg szedł przed nimi każdego dnia w obłoku. – Slajd 1
2
Gdziekolwiek obłok się zatrzymał, ludzie zatrzymywali się i rozbijali swoje namioty, dopóki obłok nie ruszył ponownie. – Slajd 2
3
Bóg był z nimi każdej nocy, w wysokim słupie ognia, zapewniając im bezpieczeństwo. – Slajd 3
4
Czasami obłok zatrzymywał się na długi czas. Potem, kiedy  ruszał, wszyscy podążali za nim. – Slajd 4
5
W pośpiechu pakowali swoje łóżka i zwijali namioty. To był bardzo pracowity czas. – Slajd 5
6
Boża obecność w obłoku poruszała się tylko tak szybko, jak szybko mogli chodzić starcy i małe dzieci. – Slajd 6
7
Mojżesz wiedział, że Bóg jest zawsze z nimi i zaprowadzi ich bezpiecznie do nowej ziemi. – Slajd 7
8
Slajd 8