Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus uzdrawia chorą rękę

Faryzeuszom nie podoba się, że Jezus uzdrawia w szabat.
Przekazany przez Lambsongs
1
W Prawie Mojżesza dzień szabatu był dniem odpoczynku, a prawa ręka była uważana za „czystą” rękę. Używanie lewej ręki do jedzenia lub do dotykania kogoś było złym obyczajem. – Slajd 1
2
Pewnego dnia w szabat, Jezus poszedł do synagogi i zobaczył człowieka z ręką, która nigdy nie urosła. Była mała, zwiotczała i ten człowiek nie mógł jej używać. – Slajd 2
3
Faryzeusze studiowali Prawo Mojżesza. Byli zazdrośni o Jezusa. Obserwowali Go, czy może uzdrowi kogoś w dzień odpoczynku, czyli szabatu, żeby mogli Go oskarżyć. – Slajd 3
4
Jezus wiedział, co myślą faryzeusze. <br/>„Czy Prawo Mojżesza mówi, żeby w dni szabatu czynić dobrze, czy źle?” – zapytał ich. Nie odpowiedzieli Mu, bo Prawo Mojżeszowe mówi, aby czynić dobro. – Slajd 4
5
Jezus był zły na faryzeuszy, ponieważ oni w ogóle nie dbali o tego biednego człowieka. Jednak Jezusowi na nim zależało i kazał temu człowiekowi stanąć tak, aby wszyscy mogli go zobaczyć. – Slajd 5
6
Jezus rzekł do niego: „Wyprostuj rękę”. <br/>Człowiek ten wyciągnął rękę i tam, na oczach wszystkich w synagodze (łącznie z faryzeuszami) ręka tego człowieka została uzdrowiona! – Slajd 6
7
Ten mężczyzna widział, jak jego ręka rośnie i staje się normalną ręką! To był cud! Był taki szczęśliwy. – Slajd 7
8
Rozgniewani faryzeusze poszli prosto na spotkanie z Herodianami. Oni również byli przywódcami, którym nie podobali się ludzie podążający za Jezusem. Chcieli opracować plan, jak się Go pozbyć. – Slajd 8
9
Slajd 9