Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Tylko jeden z trędowatych dziękuje

Jeden z dziesięciu uzdrowionych ludzi wraca, aby podziękować Jezusowi.
Przekazany przez Lambsongs
1
Trąd był straszną chorobą, na którą nie było lekarstwa. Była ona bardzo zaraźliwa, więc inni musieli trzymać się z dala od chorych. Oto historia człowieka z Biblii, który chorował na trąd. – Slajd 1
2
Pewien człowiek  zachorował na trąd. Inni ludzie mogliby również  łatwo zachorować, gdyby się do niego zbliżyli, więc musiał mieszkać z dale od miasta z innymi trędowatymi. – Slajd 2
3
Ludzie chorzy na trąd nie mogli pracować, aby zdobywać pieniędzy na jedzenie. Życzliwi ludzie zostawiali im jedzenie w pobliżu. Trędowaci tęsknili za swoimi rodzinami i przyjaciółmi. – Slajd 3
4
Zanim zachorowali na trąd, mieli wielu przyjaciół i mieli co jeść. To nie było miłe, że teraz musieli prosić ludzi o pieniądze. – Slajd 4
5
Kiedy Jezus zobaczył dziesięciu trędowatych, pomógł im. Jezus nawet ich dotknął. „Idźcie do domów – powiedział im – jesteście już zdrowi”. – Slajd 5
6
Gdy dziesięciu chorych na trąd szło w kierunku miasta, nagle poczuli się lepiej! Jezus ich uzdrowił! Powiedzieli: „Możemy wracać do domów”. – Slajd 6
7
Ale jeden z nich zawrócił, aby podziękować Jezusowi. <br/>„Dziękuję Ci, że mnie uzdrowiłeś” – zawołał. <br/>Jezus zaś powiedział: „Było dziesięciu chorych na trąd. Jesteś jedynym, który wrócił, aby mi podziękować”. – Slajd 7
8
Człowiek ten wrócił do domu, do swojej rodziny w Samarii. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi, że mogli go zobaczyć i usłyszeć o tym, jak  Jezus go uzdrowił! – Slajd 8
9
Slajd 9