Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus je kolację ze swoimi przyjaciółmi (Ostatnia Wieczerza)

Jezus mówi uczniom, jak mają Go wspominać.
Przekazany przez Lambsongs
1
Ta historia z Biblii opowiada o specjalnym posiłku, jaki Jezus spożył ze swoimi uczniami. Jest to posiłek, który obchodzimy obecnie, aby wspominać Jezusa i to, że umarł i zmartwychwstał, aby nas zbawić. – Slajd 1
2
Jezus powiedział do swoich przyjaciół: „Chcę z wami spożyć kolację paschalną, zanim odejdę. Idźcie i przygotujcie ją dla nas”. – Slajd 2
3
„Kiedy spotkacie człowieka niosącego dzban z wodą, idźcie za nim. On wam pokaże, dokąd iść”. Uczniowie znaleźli tego człowieka i poszli za nim. – Slajd 3
4
Chwilę później ten człowiek wszedł do domu. Był to dom, do którego Jezus miał przyjść na posiłek. Przyjaciele Jezusa zapukali do drzwi i czekali. – Slajd 4
5
Zapytali: „Czy masz pokój dla Jezusa?”.<br/>„Tak, mam pokój na górze. Wszystko, czego będziecie potrzebować, jest gotowe. Wiedziałem, że Jezus przyjdzie” – powiedział mężczyzna. – Slajd 5
6
Zaprowadził ich na górę do dużego pokoju. Przygotowali kolację, w koszykach podali chleb i w kielichu wino z soku winogronowego. – Slajd 6
7
Wkrótce przybył Jezus z pozostałymi przyjaciółmi. Poszli na górę, aby wspólnie zjeść kolację. – Slajd 7
8
Jezus wziął chleb i połamał go. Dzielili się nim. Dzielili się też sokiem z winogron. Jezus powiedział: „Ilekroć będziecie to czynić, pamiętajcie o mnie”. <br/>W kościele nazywamy to „Komunią”. – Slajd 8
9
Slajd 9