Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Król Jozjasz słyszy prawo Mojżeszowe

Słowo Boże zostaje odnalezione i młody król Jozjasz pomaga ludziom być mu posłusznym.
Przekazany przez Lambsongs
1
Król Manasses był bardzo złym królem. On i lud Judy czcili bożki, zapominając o prawach, które Bóg dał Mojżeszowi. Ludzie przestali chodzić do Świątyni i została ona zamknięta.<br/>Jednak później królem został Jozjasz,  wnuk Manassesa  – miał tylko 8 lat. Był on dobrym królem. <br/>Minęło osiemnaście lat odkąd został królem i postanowił teraz naprawić Świątynię w Jerozolimie. – Slajd 1
2
Posłał swego sługę do arcykapłana Chilkiasza, aby zebrał pieniądze z datków, które ludzie dawali kapłanom przy drzwiach Świątyni. Król potrzebował tych pieniędzy, by zapłacić robotnikom za naprawę Świątyni. – Slajd 2
3
Gdy Chilkiasz liczył pieniądze dla króla Jozjasza, zbadał świątynię i znalazł stary zwój. Były na nim spisane wszystkie prawa, które Bóg dał Mojżeszowi na górze Synaj. Myślał, że zostały one zagubione. – Slajd 3
4
Arcykapłan Chilkiasz dał stary zwój słudze króla Jozjasza, a on przeczytał Jozjaszowi prawa Mojżesza i Dziesięć Przykazań. – Slajd 4
5
Król Jozjasz był bardzo zaniepokojony, gdy usłyszał Boże prawa i modlił się o przebaczenie. Jego lud zapomniał o jedynym prawdziwym Bogu. Modlili się do bożków i źle się zachowywali. Było mu bardzo przykro z powodu tego, że wszyscy byli nieposłuszni Bogu. – Slajd 5
6
Chilkiasz, kapłan i inni, poszli pokazać zwój kobiecie, która kochała Boga. Była to prorokini Chulda. Powiedziała im, że jeśli nie będą posłuszni temu, co było napisane w Prawie Mojżesza, spotka ich kara Boża. – Slajd 6
7
Potem  Chulda dodała: „Powiedz królowi Jozjaszowi, że ponieważ był pokorny i żałował tego, iż nie postępował tak, jak Bóg chciał, zostanie mu oszczędzona kara, którą Bóg zamierza zesłać”. – Slajd 7
8
Król Jozjasz zgromadził wszystkich ludzi w Świątyni i odczytał im prawa Mojżesza. Potem złożył Bogu obietnicę, że oczyści swoje królestwo od bożków i zła i będzie przestrzegał Bożych praw. – Slajd 8
9
Jozjasz w całym swoim królestwie zniszczył wszystkie bożki i miejsca, gdzie oddawano im cześć.<br/>Jozjasz robił to, co dobre i słuszne przez całe życie. Nie było innego króla takiego  jak Jozjasz. – Slajd 9
10
Slajd 10