Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jozue i zdobycie Jerycho

Jozue słucha Boga i rozpoczyna marsz dookoła Jerycha.
Przekazany przez Lambsongs
1
W Jerycho mieszkała kobieta o imieniu Rahab, która schowała dwóch szpiegów wysłanych do miasta przez Jozuego. Poprosili ją, aby umieściła czerwony sznur w oknie, tak żeby, gdy miasto zostanie zaatakowane, ona była uratowana. – Slajd 1
2
Jozue zastanawiał się, jak Bóg pomoże mu zdobyć wielkie, otoczone murami miasto Jerycho. Zobaczył w pobliżu człowieka z mieczem. <br/>„Jesteś przyjacielem czy wrogiem?”  – zapytał go Jozue. – Slajd 2
3
„Jestem Bożym posłańcem – przedstawił się anioł – i dowódcą armii Boga”. <br/>Jozue upadł na kolana i powiedział: „Powiedz mi, co Bóg chce, abym zrobił”. – Slajd 3
4
Jozue poszedł i powiedział swoim żołnierzom: „Bóg da nam otoczone murami miasto Jerycho, ale musimy zrobić to, co On powie. A kiedy zobaczycie czerwony sznur w oknie, ocalcie Rahab”. – Slajd 4
5
Wewnątrz otoczonego murami miasta Jerycho, Rahab obserwowała i czekała. Jozue obiecał uratować ją i jej rodzinę, gdy miasto zostanie zniszczone. – Slajd 5
6
Widziała, jak Izraelici chodzili wokół zewnętrznego muru, raz dziennie, przez sześć dni. – Slajd 6
7
Siódmego dnia obchodzili mur siedem razy , a kapłani dęli w trąby. – Slajd 7
8
I kiedy okrążyli miasto po raz ostatni, wszyscy krzyknęli i wielki kamienny mur Jerycha runął! Miasto było ich, nie dzięki silnej walczącej armii, ale dzięki Bożej mocy. Rahab została zachowana i uratowana. – Slajd 8
9
Slajd 9