Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Józef z Arymatei

Józef proponuje, że pochowa Jezusa we własnym rodzinnym grobowcu.
Przekazany przez Lambsongs
1
Józef był ważnym członkiem rady żydowskiej i potajemnie uczniem Jezusa. Nie chciał, aby inni przywódcy żydowscy wiedzieli, że jest wierzący, bo inaczej straciłby pracę, albo jeszcze gorzej. – Slajd 1
2
W wolnym czasie Józef wykuwał jaskinię w wielkiej skale, aby zrobić grób, w którym zostanie pochowany po śmierci. Podczas pracy myślał o obiecanym przez Boga Mesjaszu. – Slajd 2
3
Wierzył, że Jezus był obiecanym Zbawicielem. <br/>Józef i jego przyjaciele ze smutkiem patrzyli, jak Jezus umiera na krzyżu. Józef miał pomysł, jak mógłby okazać swoją miłość do Jezusa. Jezus mógłby zostać pochowany w jego nowym rodzinnym grobowcu! – Slajd 3
4
Wiedząc, że musi się spieszyć, bo wkrótce zaczyna się dzień  szabatu, odważnie poszedł zapytać Piłata, czy może złożyć ciało  Jezusa w swoim nowym grobowcu. Piłat zgodził się. – Slajd 4
5
Józef i Nikodem wzięli ciało Jezusa i delikatnie owinęli je w lniane płótna z wonnymi przyprawami mirry i aloesu, które Nikodem przyniósł, gdyż taki był zwyczaj pogrzebowy Żydów. – Slajd 5
6
Maria patrzyła, jak dwaj mężczyźni przetaczają ciężki kamień, aby zamknąć wejście do grobu. Ona i druga Maria miały przyjść tu po szabacie, aby namaścić ciało Jezusa. – Slajd 6
7
Jezus powiedział, że powstanie z martwych trzeciego dnia, więc faryzeusze błagali Piłata, aby do tego czasu grób był strzeżony. Piłat zgodził się. Żołnierze założyli pieczęć na wejściu do grobu i stanęli na straży. – Slajd 7
8
Trzeciego dnia nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i Jezus powstał z martwych. Ponieważ On sam nigdy nie zgrzeszył, śmierć nie miała nad Nim władzy. <br/>Kto wierzy w zmartwychwstałego Jezusa, ten również ma przebaczone grzechy. – Slajd 8
9
Slajd 9