Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Kuszenie Jezusa

Jezus odmawia poddania się pokusie podczas pobytu na pustyni.
Przekazany przez Lambsongs
1
Jezus był człowiekiem tak jak my i miał wolność wyboru, by czynić to, co dobre i słuszne, lub to, co złe. Jezus zawsze wybierał to, co było właściwe. – Slajd 1
2
Po tym jak Jezus został ochrzczony w rzece Jordan przez Jana Chrzciciela,  udał się na pustynię na czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby spędzić tam czas na poszczeniu i modlitwie. – Slajd 2
3
Po czterdziestu dniach bez jedzenia Jezus poczuł się głodny. Diabeł zasugerował Jezusowi, aby użył mocy Bożej i zamienił kilka kamieni w chleb. – Slajd 3
4
Jezus jednak odmówił: „Jest napisane w Piśmie, że życie człowieka to coś więcej niż tylko jedzenie”. <br/>Prawdziwa siła i satysfakcja pochodzi z posłuszeństwa Słowu Bożemu. – Slajd 4
5
Diabeł znowu próbował kusić Jezusa: „Skocz z wysokiego miejsca, bo Bóg powiedział, że aniołowie cię pochwycą”. <br/>Jezus nie zrobił tego, co mu diabeł kazał. – Slajd 5
6
Jezus powiedział: „Jest napisane: Nie wystawiaj na próbę Pana, Boga swego”. <br/>Diabeł wiedział, co mówiło Słowo Boże. Jezus postanowił zrobić to, co było słuszne. <br/>Bóg, któremu ufasz, nie musi być wystawiany na próbę. – Slajd 6
7
Wtedy diabeł pokazał Jezusowi moc i bogactwo wszystkich królestw na świecie. „Moc tych królestw jest moja, ale mogę ci ją dać, jeśli będziesz mi się kłaniać i czcić mnie” – powiedział. – Slajd 7
8
„Odejdź ode mnie szatanie – rozkazał Jezus. – Bóg jest jedynym, któremu należy oddawać cześć”. <br/>Jezus oparł się pokusie i dokonywał właściwych wyborów. Potem zaczął nauczać i uzdrawiać ludzi. – Slajd 8
9
Slajd 9