Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus przed arcykapłanem

Jezus przesłuchiwany przez Annasza i Kajfasza zostaje fałszywie oskarżony.
Przekazany przez Lambsongs
1
Historia ta znajduje się w Biblii i została napisana przez jednego z przyjaciół Jezusa o imieniu Jan. Prawo Boże nadane przez Mojżesza mówiło, że nikt nie może być ukarany, chyba że dwie osoby zgadzały się co do tego, co widziały i słyszały. Nikt nie mógł oskarżać Jezusa o cokolwiek, ponieważ On był niewinny. – Slajd 1
2
Judasz Iskariot pokazał żołnierzom arcykapłana, gdzie znaleźć Jezusa. Aresztowali Go, znęcali się nad Nim, wyśmiewali Go i źle traktowali. – Slajd 2
3
Następnie zabrali Jezusa do domu Annasza, potężnego przywódcy religijnego. Przywódcy religijni byli zazdrośni, ponieważ tak wielu ludzi poszło za Jezusem. Chcieli, aby Jezus umarł. – Slajd 3
4
Annasz wysłał Jezusa do pałacu Kajfasza, najwyższego kapłana, aby zobaczyć, czy może znaleźć coś, co Jezus zrobił źle, i  aby mogli się Go pozbyć. – Slajd 4
5
Piotr i jeszcze jeden z uczniów Jezusa stali w pobliżu. Jakiś mężczyzna rozpoznał Piotra, ale Piotr udał, że nie zna Jezusa. – Slajd 5
6
Kajfasz zapytał Jezusa, czego nauczał. Jezus odpowiedział: „Zawsze nauczałem w miejscach, gdzie każdy mógł mnie usłyszeć. Zapytaj kogoś, kto tam był. Oni wiedzą, co mówiłem”. – Slajd 6
7
Chociaż wielu ludzi z tłumu fałszywie oskarżało Jezusa o łamanie Bożych praw, jednak nie było dwóch takich osób, które zgadzałyby się co do tego, co Jezus zrobił źle. – Slajd 7
8
Kajfasz był bardzo zły, że nie  znalazł   dwóch zgodnych świadków, aby móc oskarżyć  Jezusa. Wysłał więc Jezusa do pałacu rzymskiego gubernatora, aby został osądzony przez Poncjusza Piłata. – Slajd 8
9
Slajd 9