Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Modlitwa Jezusa w Ogrodzie Getsemane

Jezus modli się, zanim zostanie zdradzony i aresztowany.
Przekazany przez Lambsongs
1
Jezus był na Górze Oliwnej ze swoimi uczniami. U podnóża góry znajduje się bardzo stary sad oliwny zwany Ogrodem Getsemane. – Slajd 1
2
Jezus był smutny, ponieważ wiedział, że wkrótce umrze na krzyżu. Zabrał Piotra, Jakuba i Jana do sadu oliwnego w ogrodzie Getsemane, aby się modlić. – Slajd 2
3
Jego przyjaciele usiedli w ogrodzie, podczas gdy Jezus odszedł nieco dalej, aby modlić się samemu, prosząc Ojca Niebieskiego, aby pomógł mu stawić czoła temu, co go czekało. – Slajd 3
4
Kiedy Jezus wrócił, wszyscy Jego przyjaciele spali.<br/>„Obudźcie się – powiedział.– Czy nie moglibyście czuwać i modlić się ze Mną chociażby tylko przez  godzinę?”. – Slajd 4
5
Wtedy strażnicy świątynni z pochodniami i mieczami przyszli szukać Jezusa. Judasz Iskariota, jeden z uczniów, zgodził się wskazać im Jezusa, jeśli zapłacą mu 30 srebrnych monet. – Slajd 5
6
„Osobą, którą pozdrowię pocałunkiem w policzek, jest Jezus” – powiedział Judasz żołnierzom. Piotr, Jakub i Jan byli wstrząśnięci, gdy żołnierze arcykapłana przyszli aresztować Jezusa. – Slajd 6
7
Piotr tak się rozgniewał, że odciął ucho Malchusowi, słudze arcykapłana. <br/>Jezus powiedział: „Odłóż swój miecz. Ludzie, którzy używają mieczy, będą od nich ginąć”. Potem wyciągnął rękę i uzdrowił ucho sługi. – Slajd 7
8
Judasz zdradził Jezusa, strażnicy aresztowali Go i zabrali na przesłuchanie do najwyższego kapłana. Przyjaciele Jezusa tak się przestraszyli, że uciekli. – Slajd 8
9
Slajd 9