Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jakub i drabina

Jakub ucieka przed Ezawem i ma sen o przyszłości swojej rodziny.
Przekazany przez Lambsongs
1
W Biblii Bóg obiecał Jakubowi, że ziemię, na której spał, da jego potomkom. Miało ich być wiele milionów, a żyjąc na całym świecie mieli być błogosławieństwem dla innych narodów. I tak się stało. – Slajd 1
2
Izaak modlił się i błogosławił swego syna Jakuba, zanim ten odszedł, by znaleźć żonę u rodziny swej matki w Haranie. Gdy słońce zachodziło, Jakub rozejrzał się za miejscem do spania. – Slajd 2
3
Zrobił sobie poduszkę z gładkich kamieni, które znalazł w pobliżu i położył się na ziemi, aby zasnąć. Tej nocy Jakub miał szczególny sen. – Slajd 3
4
Widział aniołów Bożych wchodzących i schodzących po drabinie, między ziemią a niebem.<br/>Bóg powiedział: „Ja jestem Bogiem Abrahama i Izaaka. Dam tobie i twojemu potomstwu tę właśnie ziemię”. – Slajd 4
5
„Będą żyli w każdym zakątku świata i będą błogosławieństwem, a ja zawsze będę z tobą”. <br/>Jakub ułożył w stos kamienie, których użył wcześniej jako poduszki, aby zapamiętać to szczególne miejsce, które nazwał Betel. – Slajd 5
6
Kiedy dotarł do kraju, z którego pochodziła jego matka, podniósł ciężką kamienną pokrywę od studni i pomógł pasterkom napoić owce. Powiedziały mu, że Rachel i Lea są jego kuzynkami. – Slajd 6
7
Rachela zabrała Jakuba do domu, aby spotkał się z  wujem Labanem, który był bratem jego matki. Laban powiedział: „Chodź i pracuj dla mnie”. <br/>„Będę dla ciebie pracował, jeśli będę mógł poślubić Rachelę” – odparł Jakub. – Slajd 7
8
„Możesz zatrzymać każde zwierzę, które nie jest czysto białe, gdy się urodzi, i które ma łaty” – powiedział Laban. Jakub wkrótce miał wiele własnych zwierząt. – Slajd 8
9
Slajd 9