Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Hagai i Izmael

Bóg ratuje Hagar i Izmaela oraz składa im obietnicę.
Przekazany przez Lambsongs
1
Historia ta znajduje się w pierwszej księdze Biblii, Księdze Rodzaju. – Slajd 1
2
Abraham miał dwóch synów. Młodszy, Izaak, urodził się jego żonie Sarze, a starszy, Izmael, urodził się Hagar, egipskiej służącej jego żony Sary. – Slajd 2
3
Sara była zazdrosna o pierworodnego syna Abrahama i kiedy zobaczyła Izmaela wyśmiewającego się z Izaaka, kazała mężowi odesłać Hagar i jej synka. – Slajd 3
4
Abraham ze smutkiem dał Hagar kawałek chleba i  butelkę wody, i wysłał ją wraz z synem Izmaelem na samotną, gorącą pustynię. – Slajd 4
5
Wkrótce  woda  im się skończyła  i było tak gorąco, że Izmael umierał z pragnienia. Hagar nie chciała patrzeć na jego śmierć. Położyła go pod krzakiem, usiadła w pewnej odległości i płakała. – Slajd 5
6
Bóg wysłał anioła, aby jej pomógł. <br/>„Nie bój się. Podnieś  swego syna. Bóg uczyni go ojcem wielkiego narodu” – obiecał anioł. – Slajd 6
7
Hagar posłuchała anioła. Otarła łzy z oczu i wstała. Wtedy zobaczyła w pobliżu studnię z wodą. Napili się oboje i zostali uratowani. – Slajd 7
8
Izmael był chłopcem o dzikim charakterze, a jego potomkowie stali się wielkim narodem. Hagar uwierzyła w Bożą obietnicę, o której powiedział jej anioł. – Slajd 8
9
Slajd 9