Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Mojżesz i złoty cielec

Podczas gdy Mojżesz był na górze Synaj, ludzie zrobili sobie bożka, któremu oddali cześć.
Przekazany przez Lambsongs
1
Jest to opowieść z Biblii o narodzie izraelskim, który Bóg wyprowadził z Egiptu, a oni rozbili obóz pod górą Synaj. – Slajd 1
2
Aaron i Jozue zostali pozostawieni na czele ludu Izraela, podczas gdy Mojżesz udał się na górę Synaj, aby porozmawiać z Bogiem. – Slajd 2
3
Czekali 40 dni, aż Mojżesz powróci z góry. Wydawało im się to tak długim czasem, że myśleli, iż musiał tam umrzeć. – Slajd 3
4
„Nie wiemy, co się stało z Mojżeszem – skarżyli się ludzie. – Zróbmy sobie własnego boga. Jesteśmy już zmęczeni czekaniem”. – Slajd 4
5
Aaron powiedział ludziom, aby przynieśli swoje złote kolczyki, by zrobić z nich bożka. Roztopił złoto w bardzo gorącym ogniu i zrobił posąg cielca ze złota. – Slajd 5
6
„Jutro urządzimy ucztę i będziemy się modlić do naszego nowego boga – powiedział Aaron. – Idźcie do domu i przygotujcie ofiarę, którą spalimy na ołtarzu”. – Slajd 6
7
Następnego dnia spalili swoje ofiary, tańczyli i śpiewali. Jednak cielę zrobione ze złota nie było prawdziwym, żywym Bogiem i nie mogło usłyszeć ani odpowiedzieć na modlitwę. – Slajd 7
8
Mojżesz zszedł z góry i był bardzo zdenerwowany, widząc, że ludzie modlą się do bożka, więc go zniszczył. Wtedy ludzie przeprosili i modlili się tylko do jedynego prawdziwego Boga. – Slajd 8
9
Slajd 9