Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Dwunastu uczniów idzie za Jezusem

Jezus wybiera sobie dwunastu uczniów.
Przekazany przez Lambsongs
1
Biblia mówi nam, że Jezus był wielkim nauczycielem i wybrał dwunastu uczniów, którzy mieli być z nim, aby dowiedzieć się więcej o Bogu. – Slajd 1
2
Pierwsi czterej, których znalazł Jezus, byli rybakami. Szymon (Piotr) i Andrzej zostawili swój połów i swoje rodziny, i poszli za Jezusem. – Slajd 2
3
Jakub i Jan byli na morzu Galilejskim w swojej łodzi, łowiąc ryby ze swoim ojcem Zebedeuszem, kiedy Jezus wezwał ich, aby poszli za Nim. Od razu zdecydowali się pójść. – Slajd 3
4
Filip również pochodził z Galilei. On i Bartłomiej także zostali uczniami. Widzieli cuda, które czynił Jezus i słuchali wszystkiego, czego nauczał. – Slajd 4
5
Mateusz był poborcą podatkowym. Zbierał pieniądze od ludzi, ale zostawił swoją ważną pracę i wszystkie swoje pieniądze, aby stać się uczniem Jezusa. – Slajd 5
6
Tomasz przyszedł, gdy Jezus go zawołał. On i Jakub również zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Uczniowie byli pomocnikami Jezusa. – Slajd 6
7
Wreszcie, Jezus wybrał Judasza Iskariotę. Kochał on pieniądze bardziej niż Boga i to on był uczniem, który potem zdradził Jezusa. Mateusz, Jan i Piotr napisali niektóre z ksiąg biblijnych. – Slajd 7
8
Dwunastoma uczniami byli: Szymon Piotr, Andrzej, Jakub i Jan, Filip, Bartłomiej, Tomasz i Mateusz,  Jakub, syn Alfeusza, Tadeusz, Szymon i Judasz Iskariota. – Slajd 8
9
Slajd 9