Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Dawid opiekuje się owcami

Dawid chroni swoje owce.
Przekazany przez Lambsongs
1
Dawid był najmłodszym synem pasterza. Od wczesnego dzieciństwa uczył się opiekować owcami. Troszczył się o nie i chronił je przed niebezpieczeństwem. – Slajd 1
2
Dawid opiekował się owcami swojego ojca. Lubiły one jeść zieloną trawę i pić świeżą wodę, a kiedy je wołał, szły za nim. – Slajd 2
3
Często siadał w cieniu drzew, aby pilnować swoich owiec. Uwielbiał się modlić i śpiewać Bogu, bo kochał Go całym sercem. <br/>Bóg był z Dawidem. – Slajd 3
4
Dawid znał każdą owcę po imieniu. W nocy znajdował bezpieczne miejsce do spania dla swoich owiec. Liczył je, aby sprawdzić, czy są wszystkie. – Slajd 4
5
Czasami musiał znaleźć zagubioną owcę lub nieść chorą owieczkę. Dawid był dobrym pasterzem. Kochał swoje owce, a one kochały jego. – Slajd 5
6
Uważał na dzikie zwierzęta, które mogłyby skrzywdzić jego owce. Modlił się i prosił Boga, by jego cenne owieczki były bezpieczne. – Slajd 6
7
Gdy pilnował swoich owiec, Dawid wkładał kamień do procy. Potem wypuszczał go i kamień pokonywał długą drogę, trafiając wreszcie do celu. Proca służyła Dawidowi do odstraszania dzikich zwierząt. – Slajd 7
8
Podczas pilnowania owiec Dawid grał na swojej harfie i śpiewał pieśni pochwalne dla Boga. Wiele z pieśni Dawida znajduje się w Biblii i nazywane są psalmami. – Slajd 8
9
Slajd 9