Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Wyjątkowy (zastępczy) baranek

Historia opisująca wyjątkowego baranka, który umarł i zapłacił cenę za nasze nieposłuszeństwo.
Przekazany przez Lambsongs
1
Bóg zesłał Swojego syna Jezusa z nieba na ziemię, gdzie urodził się jako dziecko. Jezus był kuszony, by czynić to co złe, dokładnie tak samo jak my, ale wybrał czynienie tego, co dobre. – Slajd 1
2
Kiedy Adam i Ewa okazali nieposłuszeństwo Bogu, nie byli już dłużej blisko Niego – zostali wyrzuceni z ogrodu Eden, ponieważ grzech oddziela nas od Świętego Boga (Księga Rodzaju 3). – Slajd 2
3
Bóg nadał prawo, które zostało zapisane w Starym Przymierzu (Testamencie). By winy ludzi mogły być przebaczone, musieli oni składać w ofierze na ołtarzu swoje najlepsze baranki . „Bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów”... (Hebrajczyków 9:22). – Slajd 3
4
Synowie Adama i Ewy przynieśli swoje ofiary za grzech przed Boży ołtarz. Abel przyniósł najlepszego baranka. Kain nie był posłuszny prawu, więc Bóg nie zaakceptował jego ofiary (Księga Rodzaju 4). – Slajd 4
5
W noc Paschy odrzwia domów były smarowane krwią baranka. Dzieci Izraela były bezpieczne, kiedy Anioł Boży przechodził obok ich domów (Księga Wyjścia 12). – Slajd 5
6
Pan Bóg chce, żebyś odwrócił się od bycia nieposłusznym i okazywał miłość oraz posłuszeństwo (Izajasza 1:10–20). Bóg dał nam nowy sposób na to, by nasze grzechy mogły zostać przebaczone – stało się to dzięki temu, że posłał na świat Swego jedynego syna, Jezusa Chrystusa (Jana 3:16). – Slajd 6
7
Jan Chrzciciel oczekiwał na Zbawiciela, którego Bóg obiecał posłać. Kiedy zobaczył  zbliżającego się Jezusa, powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Jana 1:29). – Slajd 7
8
Jezus zmarł na krzyżu, by zapłacić za nasze grzechy; żebyśmy mogli otrzymać przebaczenie. Biblia mówi: „Zostaliście zbawieni przez cenną krew Chrystusa, baranka niewinnego i nieskalanego” (1 Piotra 1:19). – Slajd 8
9
Slajd 9