Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus wraca do nieba

Jezus wraca do nieba i obiecuje, że powróci.
Przekazany przez Lambsongs
1
W Biblii, w księdze Dziejów Apostolskich czytamy, co stało się z Jezusem po tym, jak Bóg wskrzesił Go z martwych. – Slajd 1
2
Czterdzieści dni po tym, jak Jezus powstał z martwych, przyszedł czas, by wrócił do Swojego Ojca w niebie. – Slajd 2
3
On i Jego uczniowie weszli na Górę Oliwną. – Slajd 3
4
Jezus powiedział im, aby udali się do Jerozolimy i czekali, aż Duch Święty zstąpi na nich i da im moc. Potem apostołowie mieli mówić wszędzie  ludziom o tym, czego On dokonał. – Slajd 4
5
I kiedy Jego przyjaciele stali tam, na szczycie wzgórza, Jezus został wzięty w obłoku do nieba. – Slajd 5
6
Uczniowie byli zadziwieni i stali patrząc do góry. Na własne oczy widzieli Jezusa wstępującego do nieba! – Slajd 6
7
Następnie pojawiło się dwóch aniołów, którzy powiedzieli: „Pewnego dnia Jezus powróci dokładnie w taki sam sposób, w jaki widzieliście Go wstępującego do nieba”. – Slajd 7
8
Uczniowie poszli z powrotem do Jerozolimy, by czekać na przyjście Ducha Świętego. Potem zaczęli wszędzie opowiadać ludziom dobrą nowinę o Jezusie. – Slajd 8
9
Biblia mówi nam, że pewnego dnia Jezus powróci, a Jego królestwo zostanie założone na ziemi. Ja też wierzę w Jezusa! – Slajd 9
10
Slajd 10