Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Włóż na siebie Bożą zbroję

Zbroja, którą nosili Rzymscy żołnierze może pomóc nam zrozumieć, jak powinniśmy żyć dla Boga.
Przekazany przez Lambsongs
1
Żołnierze w Biblii ubierają zbroję, by móc chronić się, kiedy są atakowani. Biblia przypomina mi, że posłuszeństwo Bogu i życie w taki sposób, jak On chce, też pozwoli mi być bezpiecznym, podobnie jak zbroja, którą nosili żołnierze. – Slajd 1
2
Pas prawdy.<br/>Biblia mówi, że Boże Słowo jest prawdziwe, i że ja mam mówić prawdę. Będę robił to, co Bóg mówi, że jest właściwe. – Slajd 2
3
Pancerz sprawiedliwości.<br/>Biblia mówi mi, że Bóg jest dobry i sprawiedliwy. Dobre wybory czynią życie dobrym. Będę czynił to, co właściwe. – Slajd 3
4
Buty Ewangelii pokoju.<br/>Biblia mówi, by mieć pokój z wrogami. Powiem, że jest mi przykro i okażę im Bożą miłość. – Slajd 4
5
Tarcza wiary.<br/>Biblia mówi mi, że Bóg jest zawsze ze mną. Nie muszę się martwić ani przejmować, będę ufał Bogu. – Slajd 5
6
Hełm zbawienia.<br/>Biblia mówi mi, że Jezus umarł za mnie na krzyżu. Jezus jest moim zbawcą i przyjacielem. Wiem, że Jezus mnie kocha! – Slajd 6
7
Miecz ducha.<br/>Biblia mówi, że Boże słowa mają moc, i że mnie chronią. Będę się uczył Bożego słowa. – Slajd 7
8
Módl się i bądź posłuszny.<br/>Biblia mówi mi, aby się modlić i być posłusznym. Teraz jestem chroniony i bezpieczny, tak jakbym miał na sobie zbroję jaką noszą żołnierze. – Slajd 8
9
Slajd 9