Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Abraham i Izaak

Bóg sprawdza wiarę Abrahama i dostarcza ofiarę.
Przekazany przez Lambsongs
1
W Biblii czytamy, że Abraham kochał Boga całym swoim sercem.<br/>Kiedy Bóg powiedział Abrahamowi, by dał Mu coś co najbardziej kocha, Abraham zaufał Bogu i był posłuszny. – Slajd 1
2
Abraham kochał Boga. On i jego żona Sara długi czas czekali, by mieć syna. Abraham kochał Izaaka bardziej niż cokolwiek innego na świecie i dziękował za niego Bogu. – Slajd 2
3
Pewnego dnia Bóg sprawdził Abrahama. „Zabierz Izaaka, twojego syna i daj mi go w prezencie –  powiedział Bóg. – Zabierz go na górę, którą ci pokażę”.<br/>Abraham uwierzył, że Bóg nie pozwoli na to, by Izaakowi stała się krzywda, ponieważ obiecał On, że zrobi z niego ojca wielu narodów. – Slajd 3
4
Wcześnie rano następnego dnia Abraham włożył na swojego osła drewno na ołtarz i poszedł na górę z Izaakiem. Trudno było oddać Izaaka Bogu. – Slajd 4
5
Izaak pomógł zabrać drewno na rozpalenie ognia. „Gdzie jest baranek, którego ofiarujemy Bogu? – zapytał. Abraham odpowiedział mu: „Bóg sam da nam takiego baranka”. – Slajd 5
6
Abraham położył drewno na ołtarzu z kamieni. Izaaka, swojego wyjątkowego chłopca, położył na tym drewnie. Bóg wiedział teraz, że Abraham Go kochał i że oddawał Mu to, co sam kochał najbardziej. – Slajd 6
7
Wtedy Bóg powiedział: „Abrahamie stój! Bóg zobaczył, że Go kochasz nawet bardziej niż swojego jedynego syna. Posłuchałeś Boga, nawet kiedy było to trudne”. Abraham uwierzył, że Bóg nie pozwoli, by Izaak został skrzywdzony i Bóg dotrzymał Swojej obietnicy. – Slajd 7
8
Teraz Bóg powiedział Abrahamowi, że zapewnił  baranka, którego ma złożyć w ofierze zamiast Izaaka. Abraham rozejrzał się wokoło i zobaczył barana, który rogami zaplątał się w zarośla. – Slajd 8
9
Abraham i Izaak nigdy nie zapomnieli, że kochanie Boga jest najważniejsze. Kiedy słuchasz Boga i ufasz Mu, On nigdy cię nie zawiedzie. – Slajd 9
10
Slajd 10