Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
W Biblii czytamy, że Abraham kochał Boga z całego serca.<br/>Kiedy Bóg poprosił Abrahama, aby dał mu to, co kochał najbardziej, Abraham był posłuszny i zaufał Bogu. – Slajd 1
2
Abraham i jego żona Sara długo czekali, żeby mieć syna. Kiedy urodził im się Izaak, Abraham kochał go bardziej niż cokolwiek innego na świecie i dziękował za niego Bogu. – Slajd 2
3
Pewnego dnia Bóg wystawił Abrahama na próbę. <br/>„Weź Izaaka, twojego syna i daj mi go w ofierze – powiedział Bóg. – Zabierz go na górę, którą ci wskażę”.<br/>Abraham ufał, że Bóg nie pozwoli, aby Izaak został skrzywdzony, ponieważ obiecał uczynić go ojcem wielkiego narodu. – Slajd 3
4
Wczesnym rankiem następnego dnia Abraham włożył na osła trochę drewna i poszedł z Izaakiem na górę. Ciężko byłoby oddać Izaaka Bogu. – Slajd 4
5
Izaak pomógł przynieść drewno na ołtarz. „Gdzie jest baranek, którego mamy złożyć Bogu na ofiarę?” – zapytał. Abraham odpowiedział: „Bóg da nam baranka”. – Slajd 5
6
Abraham położył drewno na ołtarzu z kamieni. Na wierzchu położył Izaaka, swojego wyjątkowego chłopca. Teraz Bóg wiedział, że Abraham Go naprawdę kocha i jest gotowy dać Mu to, co kochał najbardziej. – Slajd 6
7
Bóg powiedział: „Zaczekaj, Abrahamie!” .<br/>Bóg widział, że Abraham kocha Go nawet bardziej niż swojego jedynego syna, że posłuchał Go, nawet gdy było to trudne. Abraham uwierzył, że Bóg nie pozwoli, aby Izaak został skrzywdzony, a Bóg dotrzymał swojej obietnicy. – Slajd 7
8
Bóg powiedział Abrahamowi, że przygotował dla niego baranka, którego ma mu złożyć na ofiarę zamiast Izaaka. Abraham rozejrzał się dookoła i zobaczył barana złapanego za rogi w krzaku. – Slajd 8
9
Abraham i Izaak nigdy nie zapomnieli, że miłość do Boga jest najważniejszą rzeczą. Kiedy jesteś posłuszny i ufasz Bogu, On nigdy cię nie zawiedzie. – Slajd 9
10
Slajd 10