Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Abram ratuje Lota

Kiedy Lot został wzięty do niewoli, uratował go Abram.
Przekazany przez Andrea Rau
1
Lot zdecydował się zamieszkać z rodziną w pełnym złych ludzi mieście Sodomie. – Slajd 1
2
Abram udał się w drugą stronę, by zamieszkać w Hebronie. – Slajd 2
3
Pewnego dnia król Sodomy wyruszył na wojnę i przegrał ją. Jego wrogowie najechali Sodomę, zabrali jej dobytek i żywność. Napadli też na dom Lota i uprowadzili go do niewoli. – Slajd 3
4
Lot i cały jego dobytek oraz inni więźniowie zostali poprowadzeni do ziemi wroga. – Slajd 4
5
Pewien człowiek z Sodomy, który uciekł przed wrogami, wyruszył do Hebronu, aby donieść Abramowi, co stało się z jego bratankiem Lotem. – Slajd 5
6
Abram szybko zebrał 318 służących i wyruszył ratować Lota. Musieli przebyć długą drogę, żeby ich dogonić. W koncu zauważyli ich w pobliżu miejsca zwanego Dan. – Slajd 6
7
Tej nocy Abram i jego ludzie podkradli się do wrogów i zaatakowali ich. Żołnierze wroga uciekli, a Abram i jego ludzie ścigali ich. – Slajd 7
8
Abram uratował Lota i innych więźniów oraz cały ich dobytek i zabrał ich z powrotem do domu. – Slajd 8
9
Melchizedek, król Szalemu, przyniósł Abramowi chleb i wino. Był kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił Abrama. Chwalił Boga za to, że pomógł Abramowi zwyciężyć wrogów. – Slajd 9
10
Król Sodomy powiedział do Abrama: „Oddaj mi tylko ludzi, a dobra zachowaj dla siebie”. Abram odpowiedział: „Przysięgam na Pana, Boga Najwyższego, który stworzył niebo i ziemię, że nie wezmę czegokolwiek, co należy do ciebie, abyś nie powiedział, że stałem się dzięki tobie bogaty. Niech tylko ludzie, którzy mi towarzyszyli wezmą, co im się należy”. – Slajd 10
11
Slajd 11