Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
Kiedy nadeszło święto Paschy, Jezus posłał Piotra i Jana, aby znaleźli miejsce i przygotowali kolację paschalną. Powiedział do nich: „Gdy tylko wjedziecie do Jerozolimy, spotkacie mężczyznę z dzbanem wody. Pójdźcie za nim do domu, do którego wejdzie. Właściciel zaprowadzi was na górę, do dużego pomieszczenia. Tam przygotujcie dla nas posiłek”. – Slajd 1
2
Piotr i Jan weszli do Jerozolimy i zobaczyli mężczyznę niosącego dzban wody. (To był rzadki widok. W tamtych czasach zazwyczaj tylko kobiety nosiły wodę do potrzeb domowych). Uczniowie poszli za tym mężczyzną, a on zaprowadził ich do pewnego domu. – Slajd 2
3
Piotr i Jan powiedzieli właścicielowi: „Nasz nauczyciel prosi, abyś pokazał nam pokój, gdzie może spożyć kolację paschalną ze swoimi uczniami. A właściciel pokazał im duży pokój na piętrze”. – Slajd 3
4
Piotr i Jan zaczęli przygotowywać kolację paschalną. – Slajd 4
5
Kiedy przybył tam Jezus ze swoimi uczniami, nie było sługi, który mógłby im umyć nogi. Wtedy Jezus nalał wody do misy i zaczął myć nogi swoim uczniom i wycierać je ręcznikiem. – Slajd 5
6
Gdy podszedł do Piotra, ten mu powiedział: „Panie, Ty miałbyś umyć moje nogi?”. A Jezus odpowiedział: „Teraz nie rozumiesz tego, co robię, ale pewnego dnia zrozumiesz”. „Nie! Nigdy nie będziesz mył mi nóg!” – zaprotestował Piotr. – Slajd 6
7
„Jeżeli tego nie zrobię, to nie będziesz miał udziału w tym, co moje” – odpowiedział Jezus. Wtedy Piotr powiedział: „W takim razie, umyj nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę!”. – Slajd 7
8
W czasie spożywania uroczystej kolacji wszyscy zasiedli do stołu, a wtedy Jezus powiedział: „Tak bardzo pragnąłem spożyć z wami tę kolację paschalną, zanim będę cierpiał”. – Slajd 8
9
Kiedy spożywali posiłek, Jezus powiedział: „Jeden z was mnie zdradzi”. – Slajd 9
10
Oni zaś zasmucili się i zwrócili się jeden po drugim do Jezusa: „Panie, chyba nie ja?”. A Jezus odpowiedział: „Zdrajcą jest ten, który jednocześnie ze mną sięga do półmiska. Biada temu człowiekowi. Lepiej by było, gdyby się wcale nie urodził”. – Slajd 10
11
Judasz, który siedział blisko Jezusa, zapytał: „Panie, to chyba nie ja?”. A Jezus odpowiedział: „Ty to powiedziałeś”. – Slajd 11
12
Wtedy Jezus powiedział Judaszowi: „Nie zwlekaj z tym, co zamierzasz uczynić”. Judasz powstał i opuścił pokój. Inni zaś myśleli, że Jezus polecił mu przekazać coś biednym. – Slajd 12
13
Podczas kolacji Jezus wziął do ręki chleb, podziękował za niego Bogu, łamał i dawał uczniom swoim mówiąc: „Weźcie i jedzcie, to jest ciało moje, które się za was daje. Czyńcie to na moją pamiątkę”. – Slajd 13
14
Potem wziął kielich z winem, podziękował za niego Bogu, podał im i powiedział: „Pijcie z niego wszyscy, to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Oświadczam wam, że nie będę więcej pił wina, aż dopiero w Królestwie Boga”. – Slajd 14
15
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie kochali. Tak jak ja was ukochałem i wy się kochajcie. Jeżeli wzajemnie będziecie sobie okazywać miłość, to wszyscy rozpoznają, że jesteście moimi uczniami”. – Slajd 15
16
Jezus wyjaśnił również, że idzie przygotować dla nich miejsce w niebie. – Slajd 16
17
Potem obiecał, że Bóg pośle Ducha Świętego, aby ich pocieszyć. Jezus modlił się również o swoich uczniów. – Slajd 17
18
W czasie kolacji Piotr zarzekał się: „Panie, ja cię nigdy nie opuszczę. Nawet jeśli inni odejdą. Jestem gotów pójść z Tobą do wiezieniu lub na śmierć”. A Jezus opowiedział: „Piotrze, dziś jeszcze zanim kogut zapieje, trzy razy zaprzeczysz, że mnie znasz. Potem opuścili ten dom i udali się miejsca, które nazywano Ogrodem Getsemane”. – Slajd 18
19
Slajd 19