Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Uzdrowienie chromego

Piotr i Jan spotykają chromego przed świątynią. Uzdrawiają go w imieniu Jezusa, a uzdrowiony człowiek zaczyna wielbić Boga.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Pewnego razu, o trzeciej po południu Piotr i Jan szli do świątyni, aby się modlić. Wtedy właśnie niesiono człowieka, który nie chodził od urodzenia. Codziennie kładziono go przed bramą świątyni, aby prosił o wsparcie. – Slajd 1
2
Kiedy chromy zobaczył Piotra i Jana wchodzących do świątyni, poprosił ich o pieniądze. <br/> – Slajd 2
3
Apostołowie uważnie popatrzyli na niego i Piotr powiedział: „Spójrz na nas”. Chromy spojrzał na nich, spodziewając się, że coś od nich otrzyma. Piotr zaś kontynuował: „Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, chodź!”. – Slajd 3
4
Piotr podał choremu prawą rękę i pomógł mu wstać. Nogi chromego wyzdrowiały. – Slajd 4
5
Człowiek ten zaczął chodzić i poszedł za Piotrem oraz Janem do świątyni. Podskakiwał i wielbił Boga. – Slajd 5
6
Zdumieni ludzie zaczęli gromadzić się w krużganku świątyni. Kiedy zobaczył to Piotr, odezwał się do nich: „Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego nam się tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi?”.<br/> – Slajd 6
7
„Bóg uwielbił Jezusa, którego wy wydaliście na ukrzyżowanie – zabiliście Go, ale Bóg wzbudził Go do życia”. – Slajd 7
8
„Właśnie przez wiarę w tego Jezusa, człowiek ten został całkowicie uzdrowiony, tak jak to wszyscy widzieliście”. – Slajd 8
9
„Wiem, że działaliście nieświadomie, nie rozumiejąc proroków, którzy zapowiadali, że Chrystus musi cierpieć. Nawróćcie się teraz i zwróćcie się do Boga, aby oczyścił was z grzechów i posłał swoje pocieszenie”. – Slajd 9
10
Slajd 10