Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Manasses – marnotrawny król

Zły król Manasses został uwięziony, jednak uniżył się przed Bogiem, pokutował i odzyskał władzę.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Manasses był synem króla Hiskiasza. Miał zaledwie 12 lat, kiedy został królem. – Slajd 1
2
Jego ojciec kochał Boga. Kiedy zachorował i był bliski śmierci, prosił Boga o ratunek i został wysłuchany. Bóg przedłużył jego życie jeszcze o 15 lat. Kiedy Manasses miał 12 lat, Hiskiasz obwołał go królem i rządzili razem. Ojciec uczył swego syna, jak powinien zachowywać się dobry władca. – Slajd 2
3
Manasses wiedział, że kiedy Asyryjczycy oblegli Jerozolimę, jego ojciec modlił się do Boga o pomoc. Pan pozwolił wtedy Judejczykom zwyciężyć wrogów. Manasses wiedział również, że ojciec oczyścił świątynię i kraj z fałszywych bożków oraz wzywał swój lud, aby czcili jedynie Boga Jahwe. – Slajd 3
4
Manasses miał 22 lata, kiedy umarł Hiskiasz. Od tej chwili rządził samodzielnie i mógł robić to, na co miał ochotę. – Slajd 4
5
Zamiast być posłusznym Bogu i ostrzeżeniom proroka Izajasza, zbuntował się. – Slajd 5
6
Zachęcał swój lud do odbudowy na wzgórzach świątynek dla fałszywych bożków . Świątynki te zniszczył wcześniej jego ojciec. – Slajd 6
7
Manasses postawił także ołtarz dla Baala i wzywał do oddawania mu czci. – Slajd 7
8
Pomimo tego, że Bóg zabronił służenia innym bogom, Manasses to robił. Czcił między innymi boginię Aszerę – czynił to, co kiedyś król Achab pod namową swojej żony Izebel. – Slajd 8
9
Manasses posunął się nawet do gorszych rzeczy. W Jerozolimie, w świątyni, o której Bóg Jahwe powiedział, że tam będzie na wieki przebywać Jego imię, król wybudował ołtarze dla fałszywych bożków. Wzywał do oddawania pokłonów gwiazdom i planetom. Robił dokładnie to, czego zabronił Bóg. – Slajd 9
10
Manasses uprawiał czary i wróżby, zwracał się o pomoc do wywoływaczy duchów i wróżbitów. W ofierze spalił nawet swojego syna. Stał się najgorszym królem Judy. – Slajd 10
11
Pan ostrzegał Manassesa i Judejczyków, ale oni Go nie słuchali. W końcu Pan sprowadził na Judeę dowódców wojsk króla Asyrii, aby ją podbili. – Slajd 11
12
Ci schwytali Manassesa i skuli go łańcuchami. – Slajd 12
13
W jego nozdrza wbili hak i uprowadzili do Babilonu. – Slajd 13
14
Król Asyrii panował również nad Babilonem i był znany ze swojego okrucieństwa. – Slajd 14
15
Manasses został zamknięty w więzieniu i przebywał w nim 12 lat. – Slajd 15
16
Tam uniżył się jednak przed Bogiem, błagał Go o wybaczenie i ratunek. Po ludzku mówiąc, Manasses nie zasłużył na ratunek, a jednak Bóg dał się przebłagać. Bóg jest pełen miłości i wybacza tym, którzy wyznają swoje grzechy, nawet te najgorsze. – Slajd 16
17
Bóg wysłuchał modlitw Manassesa i przywrócił mu jego władzę. – Slajd 17
18
Manasses powrócił do Jerozolimy i poznał, że Pan jest Bogiem. Król pozbył się fałszywych bożków ze swojego kraju. – Slajd 18
19
Z Jerozolimy wyrzucił wszystkie ołtarze, które wcześniej pobudował na górze świątynnej i w mieście. – Slajd 19
20
Ze świątyni Pana usunął obcych bogów i przedmioty poświęcone ich kultom. – Slajd 20
21
Król Manasses odbudował w świątyni ołtarz Pana i złożył na nim krwawe ofiary pokoju oraz ofiary dziękczynne. – Slajd 21
22
Nakazał też mieszkańcom Judy, aby oddawali cześć Panu, Bogu Izraela. Wcześniej dawał im zły przykład i namawiał do grzechu, teraz wzywał do pokuty i służenia jedynie Bogu Jahwe. – Slajd 22
23
Slajd 23