Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Joasz – chłopiec, który został królem

Joasz został królem Judy, kiedy miał siedem lat. Pomógł mu w tym kapłan Jehojada.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Zarówno Juda, jak i Izrael mieli złych królów. Kiedy umarł król Judy, Achazjasz, jego matka Atalia postanowiła zostać królową. Wydała więc rozkaz, aby pozabijać jej wnuków. – Slajd 1
2
Tylko jeden z jej wnuków został uratowany – roczny Joasz. Jego ciotka, Jehoszeba, żona kapłana Jehojady uratowała go i ukrywała przez sześć lat w jednym z pokoi świątynnych. – Slajd 2
3
Kiedy Joasz miał siedem lat, Jehojada ustanowił go królem. Pod ochroną żołnierzy namaścił go olejem i koronował na króla. Ludzie krzyczeli: „Niech żyje król!”. – Slajd 3
4
Kiedy Atalia usłyszała te krzyki, pośpieszyła do świątyni. Kiedy zobaczyła Joasza rozdarła swoje szaty i zawołała: „Zdrada!”. Żołnierze jednak otrzymali rozkaz, aby ją pojmać, wyprowadzić ze świątyni i zabić. – Slajd 4
5
Kapłan Jehojada zawarł przymierze między Panem a królem i ludem. Obiecali, że będą kochać i słuchać Pana Boga. – Slajd 5
6
Potem ludzie wtargnęli do świątyni Baala i zburzyli ją. Zniszczyli doszczętnie ołtarze i posągi bożków. Kapłana bożka Baala zabito przed ołtarzem. – Slajd 6
7
Po kilku latach Joasz postanowił naprawić świątynię Pana. Rozkazał kapłanom zebrać pieniądze na naprawę. Minęło wiele lat, a żadne prace nie zostały wykonane. – Slajd 7
8
W końcu Joasz zdecydował, że musi coś z tym zrobić. W bramie świątyni postawiono wielką skrzynię. Kiedy ludzie przychodzili składać ofiary, zachęcano ich, aby do skrzyni wrzucali pieniądze. – Slajd 8
9
Zebrane środki przeznaczono na opłacenie cieśli i budowniczych, którzy remontowali świątynię. Wkrótce świątynia wyglądała tak pięknie i czysto, jak dawniej. – Slajd 9
10
Tak długo jak żył kapłan Jehojada, codziennie w świątyni składano ofiary. Jednak po jego śmierci ludzie przestali uczęszczać do świątyni i ponownie zaczęli źle postępować, oddając cześć bogini Aszerze. – Slajd 10
11
Pan posłał do króla Zachariasza, syna Jehojady. Ten ogłosił ludowi: „Ponieważ opuściliście Pana, On was także opuści!”. Ta wiadomość bardzo rozzłościła Joasza, dlatego rozkazał złapać i ukamienować Zachariasza. – Slajd 11
12
Później, jeszcze tego samego roku, wojska aramejskie zaatakowały Judę i Jerozolimę. Król Joasz został ranny w walce. Kiedy leżał chory w łóżku, jego dwaj słudzy sprzysięgli się przeciwko niemu i zabili go. W ten sposób pomścili Zachariasza. – Slajd 12
13
Slajd 13