Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
Przypowieść o siewcy.<br/>„I mówił do nich wiele w przypowieściach: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne upadły na drogę, zleciały się ptaki i je wydziobały. Inne upadły na grunt<br/>skalisty, który był ubogi w ziemię. Szybko wzeszły z powodu cienkiej warstwy ziemi, ale gdy słońce przygrzało, wypaliło je i uschły, bo nie mogły się zakorzenić. Inne zaś upadły między ciernie, które się rozpleniły i je zagłuszyły. Jeszcze inne upadły na szlachetną ziemię i wydały plon: jedno stokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha” (Mateusza 13:3–9).<br/>Pełny tekst: Mateusza 13:3–23 – Slajd 1
2
Przypowieść o dziesięciu pannach.<br/>„Głupie zaś powiedziały do mądrych: Dajcie nam ze swej oliwy, bo nasze lampy gasną” (Mateusza 25:8).<br/>Pełny tekst: Mateusza 25:1–13 – Slajd 2
3
Dobry Samarytanin.<br/>„Podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem, wsadził go na swoje zwierzę, zawiózł do zajazdu i opiekował się nim. Następnego dnia<br/>wyjął dwa denary, dał karczmarzowi i powiedział: Zajmij się nim, a jeśli coś więcej wydasz, oddam ci, kiedy będę wracał” (Łukasza 10:34–35).<br/>Pełny tekst: Łukasza 10: 25–37 – Slajd 3
4
Zaproszenie na ucztę 1.<br/>„Jezus mu odpowiedział: Pewien człowiek urządził wielką ucztę i zaprosił wielu. W porze uczty posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Chodźcie, bo już wszystko gotowe. Ale wszyscy zaczęli się podobnie wymawiać. Pierwszy odpowiedział: Zakupiłem pole i muszę pójść je obejrzeć. Przyjmij, proszę, moje wytłumaczenie” (Łukasza 14:16–18).<br/>Pełny tekst: Łukasza 14:15–24 – Slajd 4
5
Zaproszenie na ucztę 2.<br/>„Sługa powrócił i powiedział to swojemu panu. Wtedy gospodarz rozgniewał się, nakazał mu wyjść niezwłocznie na place i ulice miasta i przyprowadzić biednych, kalekich, niewidomych i ułomnych. Potem sługa oznajmił: Panie, zrobiłem, jak nakazałeś i jeszcze są wolne miejsca ” (Łukasza 14:21–22).<br/>Pełny tekst: Łukasza 14:15–24 – Slajd 5
6
Zaproszenie na ucztę 1 i 2.<br/>„Wówczas pan powiedział do swojego sługi: Wyjdź na drogi i ścieżki i przymuszaj innych do przyjścia, aby został zapełniony mój dom. Mówię wam bowiem, że nikt z tych<br/>zaproszonych nie skosztuje mojej uczty” (Łukasza 14,23–24).<br/>Pełny tekst: Łukasza 14:15–24 – Slajd 6
7
Przypowieść o zagubionej owcy 1.<br/>„Opowiedział im wtedy taką przypowieść: Kto z was mając sto owiec, gdy straci jedną z nich, nie pozostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu samych na pastwisku i nie idzie<br/>za zaginioną, aż znajdzie?” (Łukasza 15:3–4).<br/>Pełny tekst: Łukasza 15:3–7 – Slajd 7
8
Przypowieść o zagubionej owcy 2.<br/>„Kiedy zaś znajdzie, z radością wkłada ją na swoje ramiona” (Łukasza 15:5).<br/>Pełny tekst: Łukasza 15:3–7 – Slajd 8
9
Przypowieść o synu marnotrawnym 1.<br/>„Wstał więc i wrócił do swojego ojca...” (Łukasza 15:20a).<br/>Pełny tekst: Łukasza 15:11–32 – Slajd 9
10
Powrót syna marnotrawnego.<br/>„Gdy był jeszcze w oddali, jego ojciec ujrzał go, wzruszył się do głębi, pobiegł, rzucił się mu na szyję i ucałował” (Łukasza 15:20b)<br/>Pełny tekst: Łukasza 15:11–32 – Slajd 10
11
Przypowieść o synu marnotrawnym 2.<br/>„Wtedy syn powiedział do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem” (Łukasza 15:21).<br/>Pełny tekst: Łukasza 15:11–32 – Slajd 11
12
Slajd 12
13
Slajd 13