Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
Noe ostrzega ludzi <br/>„PAN zaś widział, że podłość ludzi na ziemi jest wielka i że wszystkie ich zamiary ciągle były złe”. (Rodzaju 6:5)<br/>Pełny tekst: Księga Rodzaju 6: 1–22, 2 List Piotra  2: 5–9 – Slajd 1
2
Arka zostaje zamknięta<br/>„Wyginęły wszystkie istoty pełzające po ziemi, ptactwo, bydło, dzikie zwierzęta i wszelkie drobne istoty, których było mnóstwo na ziemi, oraz wszyscy<br/>ludzie”. (Rodzaju 7:21)<br/>Pełny tekst: Księga Rodzaju 7:15–21 – Slajd 2
3
Arka na wodach potopu<br/>„A wody wzbierały na ziemi przez sto pięćdziesiąt dni”. (Rodzaju 7:24)<br/>Pełny tekst: Księga Rodzaju 7:17–24, 1 List Piotra 3:20–21 – Slajd 3
4
Gołębica wraca<br/>„Wieczorem gołębica powróciła do niego, a w dziobie miała świeży liść z drzewa oliwnego. Noe poznał więc, że opadły wody na ziemi”. (Rodzaju 8:11)<br/>Pełny tekst: Księga Rodzaju 8:8–11 – Slajd 4
5
Noe składa ofiarę<br/>„Następnie Noe zbudował ołtarz dla Pana, wziął z wszelkiego czystego bydła i wszelkiego czystego ptactwa i złożył na ołtarzu ofiarę całopalną”. (Rodzaju 8:20)<br/>Pełny tekst: Księga Rodzaju 8:20–9:17 – Slajd 5
6
Slajd 6