Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
Narodziny Mojżesza<br/>„Wtedy córka faraona zeszła na brzeg Nilu, aby się kąpać, a jej służące przechadzały się nad brzegiem Nilu. I zobaczyła koszyk wśród sitowia. Posłała więc służącą, aby go przyniosła. Kiedy go otworzyła, zobaczyła dziecko – był to płaczący chłopiec. Zlitowała się nad nim i powiedziała: To jest dziecko hebrajskie”. (Wyjścia  2:5–6)<br/>Pełny tekst: Księga Wyjścia 2:1–10 – Slajd 1
2
Powołanie Mojżesza<br/>„Mówił [Bóg]: Ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Wtedy Mojżesz zasłonił twarz, bo bał się patrzeć na Boga”. (Wyjścia 3:6)<br/>Pełny tekst: Księga Wyjścia 3:1–6 – Slajd 2
3
Pierwsza plaga: woda zamienia się w krew<br/>„Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak rozkazał PAN: podniósł laskę i na oczach faraona i jego sług uderzył wody Nilu. I cała woda w Nilu zamieniła się w krew”. (Wyjścia 7:20)<br/>Pełny tekst: Księga Wyjścia 7:14–23 – Slajd 3
4
Pascha<br/>„Gdy PAN będzie przechodził, aby uderzyć Egipt, i zobaczy krew na nadprożu i odrzwiach z obu stron, wtedy PAN przejdzie koło drzwi i nie pozwoli Niszczycielowi, aby<br/>wszedł do waszych domów i zadał cios” . ( Wyjścia 12:23)<br/>Pełny tekst: Księga Wyjścia 12:21–23 – Slajd 4
5
Przejście przez Morze Czerwone<br/>„Wody powróciły i zatopiły rydwany oraz jeźdźców całego wojska faraona, które weszło za nimi w morze. Nikt z nich nie ocalał. A Izraelici szli po suchym dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie”. (Wyjścia 14:28–29)<br/>Pełny tekst: Księga Wyjścia 14:23–31 – Slajd 5
6
Walka z Amalekiem. <br/>Ale ręce Mojżeszowe ociężały były; wziąwszy tedy kamień, podłożyli podeń, i usiadł na nim; a Aaron, i Chur podpierali ręce jego, jeden z jednej, drugi z drugiej strony; i nie ustały ręce jego aż do zajścia słońca. <br/>Wyjścia 17:12 <br/>Pełny tekst: Wyjścia 17:8-16 – Slajd 6
7
Złoty cielec<br/>„A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu i zobaczył cielca i tańce, rozgniewał się, rzucił tablice, które trzymał w rękach, i potłukł je u stóp góry”. (Wyjścia 32:19)<br/>Pełny tekst: Księga Wyjścia 24:5–8, 32:1–19) – Slajd 7
8
Odnowienie Przymierza<br/>„A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice Świadectwa, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała po rozmowie z Bogiem”. (Wyjścia 34:29)<br/>Pełny tekst: Księga Wyjścia 34:5–10 – Slajd 8
9
Dzień pokuty. <br/> Kapłańska 16:20-22 <br/> Potem gdy odprawi oczyszczenie świątnicy i namiotu zgromadzenia i ołtarza, ofiarować będzie kozła żywego. A włożywszy Aaron obie ręce swe na głowę kozła żywego, wyznawać będzie nad nim wszystkie nieprawości synów Izraelskich, i wszystkie przestępstwa ich ze wszystkiemi grzechami ich, a włoży je na głowę kozła onego, i wypuści go przez człowieka na to obranego na puszczą. A tak poniesie on kozieł na sobie wszystkie nieprawości ich do ziemi pustej; i wypuści kozła onego na puszczą. <br/> Pełny tekst: Kapłańska 16:15-22 – Slajd 9
10
Wąż z brązu<br/>„Wówczas PAN powiedział do Mojżesza: Sporządź sobie jadowitego węża i zawieś go na palu. Każdy ukąszony, który na niego spojrzy, pozostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz miedzianego węża i zawiesił go na palu. I było tak, że jeśli wąż kogoś ukąsił, a ten spojrzał na miedzianego węża, to pozostawał przy życiu”. (Liczb 21:8–9)<br/>Pełny tekst: Księga Liczb 21:4–9 – Slajd 10
11
Mojżesz na górze Nebo<br/>„Mojżesz wstąpił na górę Nebo ze stepów Moabu, na szczyt Pisga, który leży naprzeciw Jerycha, i ukazał mu PAN całą ziemię...” (Powtórzonego Prawa 34:1)<br/>Pełny tekst: Księga Powtórzonego Prawa 34:1–7 – Slajd 11
12
Slajd 12