Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
Jezus uspokaja burzę.<br/>A gdy wszedł do łodzi, uczniowie Jego poszli za Nim. I oto powstała wielka burza na morzu, tak że łódź została zatopiona przez fale, ale On spał. A oni poszli i obudzili Go, mówiąc: "Ratuj nas, Panie, bo giniemy". A On rzekł do nich: "Dlaczego się boicie, wy, którzy jesteście małej wiary?". Potem wstał i rozpędził wiatry i morze, i nastał wielki spokój. A ludzie dziwili się, mówiąc: "Cóż to za człowiek, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne?<br/>Mateusza 8:23-27 – Slajd 1
2
Bethesda<br/>Wtedy Jezus powiedział do niego: 'Wstań! Podnieś swoją matę i chodź".<br/>Jan 5:8<br/>Pełny tekst: Jana 5:2-9 – Slajd 2
3
Cudowne karmienie.<br/>A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i powiedział błogosławieństwo, po czym połamał chleby i dał je uczniom, aby je postawili przed ludem. A dwie ryby podzielił między nich wszystkich.<br/>Marek 6:41<br/>Pełny tekst: Marka 6:32-44 – Slajd 3
4
Uzdrowienie człowieka chorego na trąd.<br/>Przyszedł do Niego człowiek chory na trąd i błagał Go na kolanach: "Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić".<br/>Jezus był oburzony. Wyciągnął rękę i dotknął człowieka. 'Jestem gotów', powiedział. Bądź czysty! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.<br/>Marka 1:40-42 – Slajd 4
5
Uzdrowienie sparaliżowanego człowieka.<br/>Przyszli jacyś mężczyźni niosący na macie sparaliżowanego człowieka i próbowali go zabrać do domu, aby położyć go przed Jezusem.<br/>Łk 5:18<br/>Pełny tekst: Łukasza 5:17-25 – Slajd 5
6
Sparaliżowany człowiek przepuszczony przez dach.<br/>Niektórzy mężczyźni przyszli niosąc sparaliżowanego człowieka na macie i próbowali go wnieść do domu, aby położyć go przed Jezusem.<br/>Kiedy nie mogli znaleźć sposobu, aby to zrobić ze względu na tłum, weszli na dach i opuścili go na macie przez dachówki w sam środek tłumu, tuż przed Jezusa.<br/>Łukasza 5:18-19<br/>Pełny tekst: Łukasza 5:17-25 – Slajd 6
7
Kobieta ułomna.<br/>W pewien szabat Jezus nauczał w jednej z synagog, a była tam kobieta, która od osiemnastu lat była okaleczona przez ducha. Była pochylona i nie mogła się w ogóle wyprostować.<br/>Łukasz 13:10-11<br/>Pełny tekst: Łukasza 13:10-13 – Slajd 7
8
Kobieta ułomna.<br/>Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją do siebie i powiedział do niej: "Kobieto, jesteś uwolniona od swojej ułomności".<br/>Potem włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.<br/>Łukasz 13:12-13<br/>Pełny tekst: Łukasza 13:10-13 – Slajd 8
9
Kobieta z krwią.<br/>Jezus jednak wciąż rozglądał się, by zobaczyć, kto to zrobił.<br/>Wtedy kobieta, wiedząc, co ją spotkało, przyszła, upadła do Jego stóp i drżąc ze strachu, powiedziała Mu całą prawdę.<br/>Rzekł do niej: "Córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Idź w pokoju i uwolnij się od swoich cierpień".<br/>Mk 5,32-34<br/>Pełny tekst: 5:25-34 – Slajd 9
10
Jezus wskrzesza z martwych córkę Jairusa.<br/>Ale wziąwszy ją za rękę zawołał, mówiąc: "Dziecko, powstań".<br/>Łk 8:54<br/>Pełny tekst: Łk 8:40-56 – Slajd 10
11
'Bądź spokojny!' powiedział surowo Jezus. 'Wyjdź z niego!'<br/>Nieczysty duch gwałtownie potrząsnął człowiekiem i wyszedł z niego z krzykiem.<br/>Marka 1:25-26<br/>Pełny tekst: Marka 1:23-26 – Slajd 11
12
Jezus uzdrawia człowieka z demonem.<br/>A gdy ten zobaczył Jezusa z daleka, pobiegł i upadł przed Nim. I wołając donośnym głosem, powiedział: "Co masz ze mną wspólnego, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię przez Boga, nie dręcz mnie".<br/>Mk 5:6-7<br/>Pełny tekst: Marka 5:1-20 – Slajd 12
13
Niewidomy żebrak otrzymał wzrok.<br/>'Co chcesz, abym dla ciebie zrobił?'<br/>'Panie, chcę widzieć' - odpowiedział.<br/>Jezus powiedział do niego: 'Odzyskaj wzrok; twoja wiara cię uzdrowiła'.<br/>Łk 18:41-42<br/>Pełny tekst: Łk 18:35-43 – Slajd 13
14
Slajd 14