Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Obrazy z ewangelii – Józef

Obrazy przedstawiające kluczowe sceny z życia Józefa.
1
Józef opowiada o swoim drugim śnie.<br/>„Potem miał jeszcze drugi sen i też go opowiedział swoim braciom. Mówił: Śniłem jeszcze, że słońce, księżyc i jedenaście gwiazd mi się kłaniało” (Rodzaju 37:9).<br/>Pełny tekst: Rodzaju 37:1–10 – Slajd 1
2
Józef sprzedany przez swoich braci.<br/>„... i gdy przechodzili kupcy madianiccy, wyciągnęli Józefa ze studni i sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia srebrników. Oni zaś zabrali Józefa do Egiptu” (Rodzaju 37:28).<br/>Pełny tekst: Rodzaju 12:13–28 – Slajd 2
3
w więzieniu z podczaszym i piekarzem.<br/>„Jeszcze trzy dni, a faraon zdecyduje o twoim losie i przywróci ci twoje stanowisko: będziesz podawał mu puchar do rąk, tak jak dawniej, kiedy byłeś jego podczaszym” (Rodzaju 40:13).<br/>Pełny tekst: Rodzaju 40:1–23 – Slajd 3
4
Józef daje się rozpoznać.<br/>„Wtedy Józef powiedział do swoich braci: Zbliżcie się, proszę, do mnie! A gdy się przybliżyli, mówił: Ja jestem Józef, wasz brat, którego sprzedaliście do Egiptu!” (Rodzaju 45:4)<br/>Pełny tekst: Rodzaju 45:1–14 – Slajd 4
5
Józef obejmuje swoich braci.<br/>„Potem rzucił się na szyję Beniaminowi, swemu bratu, i zapłakał. Beniamin także płakał w jego objęciach. Józef całując każdego z braci, płakał. Później jego bracia z nim rozmawiali” (Rodzaju 45:14–15).<br/>Pełny tekst: Rodzaju 45:1–14 – Slajd 5
6
Slajd 6