Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Śmierć, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Jezusa

Obrazy przedstawiające śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa.
1
Jezus umywa nogi swoim uczniom.<br/>Jezus wiedział, że Ojciec poddał wszystko pod Jego władzę i że od Boga pochodzi i do Boga wraca, dlatego wstał od posiłku, zdjął wierzchnie ubranie i owinął ręcznik wokół pasa. Wstał więc od posiłku, zdjął wierzchnie odzienie i owinął ręcznik wokół pasa. Następnie nalał wody do miednicy i zaczął umywać nogi swoim uczniom, osuszając je ręcznikiem, którym był owinięty.<br/>Jana 13:3-5<br/>Pełny tekst: Jan 13:2-18 – Slajd 1
2
Ustanowienie Wieczerzy Pańskiej.<br/>A On wziął chleb, a gdy podziękował, połamał go i dał im, mówiąc: "To jest Ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na moją pamiątkę".<br/>Łukasz 22:19<br/>Pełny tekst: Łukasza 22:14-23 – Slajd 2
3
Jezus w Getsemani.<br/>A idąc nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, aby, jeśli to możliwe, ta godzina odeszła od Niego.<br/>I powiedział: "Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich. Jednak nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz".<br/>Marek 14: 34-36<br/>Pełny tekst Mk 14:32-42 – Slajd 3
4
Zaparcie się Piotra.<br/>A gdy Piotr był na dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służebnic arcykapłana i widząc, że Piotr się ogrzewa, spojrzała na niego i powiedziała: "Ty też byłeś z Nazarejczykiem, Jezusem". Lecz on zaprzeczył, mówiąc: 'Ani nie wiem, ani nie rozumiem, co masz na myśli'.<br/>Mk 14:66-68<br/>Pełny tekst: Mk14:27-31, 66-72 – Slajd 4
5
Pokuta Piotra.<br/>Łk 22:61-62<br/>A Pan odwrócił się i spojrzał na Piotra. A Piotr przypomniał sobie słowa Pana, jak mu powiedział: Zanim kogut dzisiaj zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I wyszedł, i gorzko zapłakał.<br/>Pełny tekst: Łk 22,54-62 – Slajd 5
6
'Oto Człowiek'- Chrystus przed Piłatem.<br/>Kiedy Jezus ukazuje się ubrany w koronę cierniową i purpurową szatę, Piłat powiedział do nich: 'Oto człowiek!'<br/>Jan 19:5<br/>Pełny tekst: Jan 19:1-6 – Slajd 6
7
Jezusa w drodze na Golgotę.<br/>W końcu Piłat przekazał Go im, aby Go ukrzyżowano. Żołnierze wzięli więc Jezusa pod opiekę. Niosąc swój własny krzyż, wyszedł na miejsce Czaszki (które po aramejsku nazywa się Golgota).<br/>Jan 19:16-17<br/>Pełny tekst: Jan 19:16-27 – Slajd 7
8
Jezus ukrzyżowany na Golgocie.<br/>A była trzecia godzina, gdy Go ukrzyżowali. A napis oskarżenia przeciwko Niemu czytał: KRÓL ŻYDOWSKI.<br/>Mk 15,25-26<br/>Pełny tekst: Marka 15:21-39 – Slajd 8
9
Kobiety wracają z grobu, po zmartwychwstaniu Jezusa.<br/>Tak więc kobiety pośpiesznie odeszły od grobu, przestraszone, a jednocześnie przepełnione radością, i pobiegły powiedzieć Jego uczniom.<br/>Mateusz 28:8<br/>Pełny tekst: Mateusza 28:1-8 – Slajd 9
10
Piotr i Jan odwiedzają pusty grób (1).<br/>Szymon Piotr poszedł za nim i wszedł prosto do grobu. Zobaczył leżące tam pasy płótna oraz płótno, którym owinięta była głowa Jezusa. Szmatka nadal leżała na swoim miejscu, oddzielona od płótna.<br/>Jan 20:6-7<br/>Pełny tekst: Jan 20:1-10 – Slajd 10
11
Piotr i Jan odwiedzają pusty grób (2).<br/>Szymon Piotr poszedł za nim i wszedł prosto do grobu. Zobaczył leżące tam pasy płótna oraz płótno, którym owinięta była głowa Jezusa. Szmatka nadal leżała na swoim miejscu, oddzielona od płótna.<br/>Jan 20:6-7<br/>Pełny tekst: Jan 20:1-10 – Slajd 11
12
Podróż do Emaus (1).<br/>Powiedział do nich: 'Jakże jesteście głupi i jakże wolno wam wierzyć we wszystko, co mówili prorocy!<br/>Czyż Mesjasz nie musiał cierpieć tych rzeczy, a potem wejść do swej chwały?".<br/>I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wyjaśnił im to, co powiedziano we wszystkich Pismach o Nim samym.<br/>Łk 24,25-27<br/>Pełny tekst: Łukasza 24:13-35 – Slajd 12
13
Podróż do Emaus (2). Gdy był z nimi przy stole, wziął chleb, podziękował, połamał i zaczął im dawać.<br/>Wtedy otworzyły się im oczy i rozpoznali Go, a On zniknął im z oczu.<br/>Łk 24:30-31<br/>Pełny tekst: Łukasza 24:28-31 – Slajd 13
14
Cudowny połów ryb.<br/>Powiedział: "Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie kilka". Gdy to uczynili, nie mogli wciągnąć sieci z powodu wielkiej ilości ryb.<br/>Wtedy uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra: "To jest Pan!". Gdy tylko Szymon Piotr usłyszał, że mówi "To jest Pan", owinął wokół siebie swoją wierzchnią szatę (bo ją zdjął) i wskoczył do wody.<br/>Jan 21:6-7<br/>Pełny tekst: Jan 21:1-14 – Slajd 14
15
Rozmowa Jezusa z Piotrem.<br/>Gdy skończyli śniadanie, Jezus rzekł do Szymona Piotra: 'Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej niż ci?' Odpowiedział mu: 'Tak, Panie; Ty wiesz, że Cię kocham'. Rzekł do niego: 'Paś baranki moje'.<br/>Jan 21:15<br/>Pełny tekst: Jan 21:15-19 – Slajd 15
16
Wniebowstąpienie Jezusa.<br/>Gdy wyprowadził ich w pobliże Betanii, podniósł ręce i błogosławił ich. Gdy ich błogosławił, opuścił ich i został wzięty do nieba.<br/>Łk 24,50-51<br/>Pełny tekst: Łk 24:50-53, Mk 16:14-20, Dz 1:1-10 – Slajd 16
17
Slajd 17