Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Obrazy z ewangelii – narodziny Jezusa

Obrazy przedstawiające sceny z historii Bożego Narodzenia.
1
Maria.<br/>„Wtedy Maria zapytała anioła: Jak to się stanie, przecież nie znam mężczyzny? Anioł odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zakryje cię jak obłok,<br/>a Święty, który się narodzi, nazwany będzie Synem Boga” (Łukasza 1:34–35).<br/>Pełny tekst: Łukasza 1:26–38 – Slajd 1
2
Psalm 121. Pieśń pielgrzymów<br/>„Wznoszę oczy ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc nadejdzie od PANA, który stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli, abyś się potknął, bo Ten, który cię strzeże, nie drzemie. Przecież nie drzemie, nie przysypia Ten, który strzeże Izraela” (Psalm 121:1–4).<br/>Pełny tekst: Psalm 121:1–8 – Slajd 2
3
Owinięty w pieluszki.<br/>„I urodziła swojego pierworodnego syna, zawinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, ponieważ zabrakło dla nich miejsca w gospodzie” (Łukasza 2:7).<br/>Pełny tekst: Łukasza 2:1–7 – Slajd 3
4
Pasterze oddają cześć.<br/>„Niezwłocznie poszli i znaleźli Marię, Józefa i Niemowlę położone w żłobie” (Łukasza 2:16).<br/>Pełny tekst: Łukasza 2:8–20 – Slajd 4
5
Symeon i Anna 1.<br/>[Symeon] Wziął Je na ręce, wysławiał Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego Słowa, bo moje oczy ujrzały<br/>Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światłość dla oświecenia pogan i chwałę dla Twojego ludu Izraela”  (Łukasza 2:28–32).<br/>Pełny tekst: Łukasza 2:22–40 – Slajd 5
6
Symeon i Anna 2.<br/>„Była tam też prorokini Anna, córka Fanuela z plemienia Asera, bardzo już sędziwa. Od swego panieństwa żyła z mężem przez siedem lat. Teraz, jako licząca osiemdziesiąt cztery lata wdowa nie opuszczała świątyni, dniem i nocą służąc Bogu postem i modlitwą. Podeszła w tej właśnie chwili, wychwalała Boga i opowiadała o Dziecku<br/>wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem” (Łukasza  2:36–38).<br/>Pełny tekst: Łukasza 2:22–40 – Slajd 6
7
Wizyta mędrców.<br/>„Gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze Wschodu i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król Żydów? Zobaczyliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mateusza 2:1–2).<br/>Pełny tekst: Mateusza 2:1–12 – Slajd 7
8
Slajd 8