Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
Ołtarz Abrama w Hebronie.<br/>„Abram zwinął więc namiot, przybył w okolice Hebronu i zamieszkał pod dębami Mamre. Tam też zbudował ołtarz dla PANA” (Rodzaju 13:18).<br/>Pełny tekst: Rodzaju 13:1–18 – Slajd 1
2
Melchizedek błogosławi Abrama.<br/>„Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino. A był on kapłanem Boga Najwyższego. I pobłogosławił Abrama: Błogosławiony niech<br/>będzie Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi” (Rodzaju 14:18–19).<br/>Pełny tekst: Rodzaju 14:17–20 – Slajd 2
3
Potomstwo obiecane Abramowi.<br/>„Potem wyprowadził go na zewnątrz i powiedział: Spójrz na niebo i policz gwiazdy, o ile zdołasz je policzyć. I dodał: Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył Panu, i policzono mu to za sprawiedliwość” (Rodzaju 15:5–6).<br/>Pełny tekst: Rodzaju 15:1–6 – Slajd 3
4
Narodziny Izaaka.<br/>„PAN spojrzał łaskawie na Sarę, jak obiecał, i postąpił wobec niej tak, jak zapowiedział. Sara poczęła i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w przepowiedzianym mu przez Boga czasie. Abraham dał swojemu synowi, którego urodziła mu Sara, na imię Izaak” (Rodzaju 21:1–3).<br/>Pełny tekst: Rodzaju 21:1–7 – Slajd 4
5
Abraham składa Izaaka w ofierze. <br/>„Potem Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swojego syna. Wtedy anioł PANA zawołał do niego z nieba: Abrahamie, Abrahamie! On zaś odpowiedział: Oto jestem!” (Rodzaju 22:10–11)<br/>Pełny tekst: Rodzaju 22:1–14 – Slajd 5
6
Baran na górze Moria.<br/>„Wówczas Abraham rozejrzał się i zobaczył za sobą barana, który zaplątał się rogami w zaroślach. Podszedł więc tam Abraham, wziął barana i złożył go w ofierze całopalnej zamiast swojego syna” (Rodzaju 22:13).<br/>Pełny tekst: Rodzaju 22:1–14 – Slajd 6
7
Eliezer i Rebeka.<br/>„A gdy wielbłądy się napiły, wyjął on złoty kolczyk ważący pół sykla i dwie bransolety na ręce, ważące dziesięć złotych sykli” (Rodzaju 24:22)<br/>Pełny tekst: Rodzaju 24:1–66 – Slajd 7
8
Slajd 8