Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Król Jozjasz i odnaleziony zwój Prawa

W świątyni odnaleziono zwój Prawa Bożego i odczytano go królowi Jozjaszowi.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Boże Prawo zostało zapisane na zwojach i czytane ludziom, aby mogli się go uczyć i zapamiętać. – Slajd 1
2
Rodziców zachęcano, aby nauczali je swoich dzieci. – Slajd 2
3
Jednak za panowania króla Manassesa zwoje Bożego Prawa zostały zniszczone i spalone. Sądzono, że nie pozostała już ani jedna ich kopia. – Slajd 3
4
Zamiast słuchać Boga, ludzie czcili fałszywe bożki. – Slajd 4
5
Proroków i nauczycieli Prawa prześladowano i zabijano. – Slajd 5
6
Niegodziwy król Manasses w późniejszym okresie błagał Boga o wybaczenie grzechów i  zmienił swoje postępowanie. Jednak szkody zostały wyrządzone. Ludzie nie szukali Boga ani nie byli Mu posłuszni. Po śmierci Manasses został pochowany w ogrodzie pałacowym. – Slajd 6
7
Następcą został jego 22-letni syn Amon, ale rządził tylko rok. On również nie dbał o sprawy Boże. Jego urzędnicy zaatakowali go i zabili. Potem jego mordercy zostali aresztowani i zabici. – Slajd 7
8
Syn króla Amona, Jozjasz, miał zaledwie 8 lat, kiedy został koronowany na króla. Jednak ten młody chłopak zdecydował, że chce podążać za Bogiem, a nie niegodziwymi drogami ojca i dziadka. – Slajd 8
9
Jednak bez zwojów Bożego Prawa i jego nauczycieli, ludzie nadal czcili fałszywe bożki. – Slajd 9
10
W ósmym roku panowania król Jozjasz zaczął szukać Boga. Cztery lata później kazał zburzyć ołtarze bożków na szczytach wzgórz. – Slajd 10
11
W poprzednich latach wspaniała niegdyś świątynia, którą zbudował król Salomon, popadła w ruinę. Ludzie jednak dawali pieniądze na jej naprawę. – Slajd 11
12
Król Jozjasz rozkazał Szafanowi, dowódcy Jerozolimy, aby przekazać pieniądze Chilkiaszowi, Najwyższemu Kapłanowi. Ten miał za nie zatrudnić robotników do wykonania napraw. – Slajd 12
13
Robotnicy, cieśle i murarze zajęli się naprawą uszkodzonego budynku. Lewici nadzorowali prace. – Slajd 13
14
Kiedy naprawiano świątynię, Chilkiasz natknął się na coś ważnego – znalazł zwój Prawa Bożego. – Slajd 14
15
Podekscytowany Chilkiasz doniósł o tym Szafanowi. On zaś od razu udał się z tą wiadomością do króla. – Slajd 15
16
Szafan przekazał królowi informację o postępie prac naprawczych i powiedział: „Kapłan Chilkiasz dał mi zwój”. Następnie przeczytał Księgę praw Bożych królowi. Kiedy król usłyszał, jak Bóg chce, aby wszyscy żyli, bardzo się zdenerwował i rozdarł szaty z rozpaczy. „Boży gniew musi być wielki, ponieważ nie posłuchaliśmy Jego praw” – zapłakał. – Slajd 16
17
Król wysłał Szafana i Chilkiasza do prorokini Chuldy. Ona zaś miała taką wiadomość od Boga dla króla: „Sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców, bo Mnie opuścili. Ponieważ jednak tak się tym przejąłeś i okazałeś skruchę przed Bogiem, wezmę to pod uwagę. To nie stanie się za twojego życia”. (To nieszczęście spotkało Żydów, kiedy Babilończycy najechali Judę i deportowali jej mieszkańców do swego imperium). – Slajd 17
18
Król Jozjasz zgromadził wszystkich Judejczyków w świątyni, wraz z kapłanami i Lewitami. Król głośno odczytał wszystkie słowa znalezionego Prawa Bożego. Potem zawarł z Bogiem przymierze i obiecał, że będzie przestrzegać Bożych nakazów i zakazów całym swoim sercem i duszą. Cały lud zrobił to samo. – Slajd 18
19
Następnie król nakazał arcykapłanowi Chilkiaszowi i kapłanom usunięcie ze świątyni wszystkich bożków i przedmiotów, które były używane do ich kultu. – Slajd 19
20
Wszystkie pogańskie ołtarze i święte kamienie zostały zniszczone. – Slajd 20
21
Figury bożków zostały rozebrane i zmielone na pył. (Nawet ołtarz w Betel, który zbudował wiele lat wcześniej król Jeroboam, został zniszczony. Stało się dokładnie tak, jak było to przepowiedziane). – Slajd 21
22
Pogańscy kapłani, którzy doprowadzili lud do takiego odstępstwa, zostali schwytani i zabici. – Slajd 22
23
Potem król Jozjasz nakazał wszystkim, aby obchodzili Paschę zgodnie z Bożym prawem. To była wspaniała uroczystość. Król złożył Bogu ofiarę z 30 tysięcy owiec i koźląt oraz 3 tysięcy sztuk bydła. Również muzycy oddawali cześć Bogu. Od czasów proroka Samuela nie obchodzono Paschy w taki sposób. Działo się to w osiemnastym roku panowania króla Jozjasza. – Slajd 23
24
Jakiś czas później faraon Neko zebrał armię, aby maszerować na północ. Zamierzał połączyć się z armią asyryjską, aby walczyć z Babilończykami. Król Jozjasz nie chciał, aby Asyryjczycy stali się silniejsi i postanowił przechwycić Egipcjan w Migiddo. – Slajd 24
25
Faraon Neko wysłał posłańców do Jozjasza, mówiąc: „Dlaczego planujesz ze mną walczyć? Nie wyruszyłem dziś przeciwko tobie. Bóg kazał mi pospieszyć na północ. Przestań więc sprzeciwiać się Bogu, który jest ze mną, aby cię nie zniszczył”. – Slajd 25
26
Król Jozjasz zignorował to ostrzeżenie i wyruszył do bitwy na czele swoich żołnierzy. – Slajd 26
27
Łucznicy strzelili do króla i ciężko go ranili. – Slajd 27
28
Jego słudzy wyciągnęli go z rydwanu, umieścili w innym rydwanie i zabrali z powrotem do Jerozolimy, gdzie zmarł. – Slajd 28
29
Cały kraj opłakiwał króla Jozjasza. – Slajd 29
30
Również prorok Jeremiasz stworzył pieśń żałobną o Jozjaszu, którą śpiewali śpiewacy i śpiewaczki świątynni. Biblia opisuje Jozjasza jako dobrego króla, który postępował właściwie. – Slajd 30
31
Slajd 31