Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Zatrzymanie słońca

Jozue modli się o zatrzymanie słońca podczas bitwy.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Jozue i Izraelici zdobyli Jerycho oraz Aj. Gibeonici oszukali ich i zawarli z nimi przymierze. Byli teraz ich niewolnikami, przeznaczonymi do rąbania drewna i noszenia wody. – Slajd 1
2
Przywódcy ludów zamieszkujących Kanaan przerazili się, kiedy usłyszeli, że Gibeonci zawarli przymierz z Izraelitami. – Slajd 2
3
Król Jerozolimy, Adonisedek, wysłał posłańców do kilku innych królów: Hohama, króla Hebronu, Pirama, króla Jarmutu, Jafii, króla Lakisz i Debira, króla Eglonu. Wszyscy zgodzili się wspólnie zaatakować Gibeonitów. – Slajd 3
4
Wtedy mieszkańcy Gibeonu zwrócili się do Jozuego z taką prośbą: „Nie odmawiaj pomocy swoim sługom! Przybądź do nas prędko! Ocal nas i wspomóż, bo wszyscy królowie amoryccy mieszkający w górach zebrali się przeciwko nam”. – Slajd 4
5
Jozue i całe wojsko wyruszyli do  Gibeonu. „Nie bój się ich, ponieważ wydam ich w twoje ręce!” – powiedział Pan do Jozuego . – Slajd 5
6
Tej nocy Izraelici zaatakowali Amorytów, zaskoczyli ich i gonili. – Slajd 6
7
Podczas ucieczki Amorytów, Pan zesłał na nich z nieba wielkie kamienie. Tych, którzy zginęli od gradu kamieni było więcej niż tych, którzy zostali zabici przez Izraelitów. – Slajd 7
8
Jozue potrzebował światła dziennego, aby pokonać swoich wrogów, dlatego modlił się do Pana w obecności ludu: „Słońce, zatrzymaj się nad Gibeonem, a ty, księżycu, nad doliną Ajjalonu!”. I tak właśnie się stało, słońce świeciło tak długo, aż Jozue zemścił się na swoich wrogach. – Slajd 8
9
W czasie bitwy, pięciu królów, z którymi walczył Jozue umknęło i schowało się w jaskini w pobliżu Makkeda. – Slajd 9
10
Jozue rozkazał swoim ludziom: „Zatoczcie wielkie kamienie przed wejście do jaskini i postawcie tam ludzi, aby pilnowali królów! Sami natomiast nie zatrzymujcie się, ale ścigajcie waszych wrogów, aż ich wybijecie! Nie pozwólcie im uciec do swoich miast, bo Pan, wasz Bóg, wydał ich w wasze ręce”. – Slajd 10
11
Izraelici zadali im tak wielką klęskę, że  niemal doszczętnie ich wyniszczyli i tylko niedobitki zdołały schronić się warownych miastach. – Slajd 11
12
Następnie Jozue rozkazał: „Otwórzcie wejście do jaskini i przyprowadźcie do mnie tych królów”. – Slajd 12
13
Jozue powiedział do dowódców swojego wojska: „Podejdźcie i postawcie nogi na karkach tych królów! Nie bójcie się i nie drżyjcie! Bądźcie mocni i odważni, bo tak uczyni Pan wszystkim waszym wrogom, z którymi będziecie walczyć!”. – Slajd 13
14
Później Izraelici pod dowództwem Jozuego zdobyli i zniszczyli miasto Makkeda. – Slajd 14
15
Pokonali również mieszkańców innych miast: Libny, Lakiszu, Eglonu, Hebronu i Debiru, a potem wrócili do Gilgal. – Slajd 15
16
Slajd 16