Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Rachab i zwiadowcy

Jozue posyła do Jerycha dwóch zwiadowców. Pomaga im tam Rachab.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Bóg objawił Mojżeszowi, że to nie on wprowadzi Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Mojżesz wezwał wszystkich ludzi i w ich obecności dał wskazówki swojemu następcy, Jozuemu: „Bądź mocny i odważny, bo ty wprowadzisz ten lud do Ziemi Obiecanej. Pan pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nigdy cię nie zawiedzie ani nie opuści”. – Slajd 1
2
Po śmierci Mojżesza, Jozue i cały lud obozowali w Szittim na wschodnim brzegu rzeki Jordan. – Slajd 2
3
Bóg powiedział do Jozuego: „Przygotuj się, aby przekroczyć rzekę Jordan. Daję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa. Nigdy cię nie opuszczę ani nie zawiodę. Bądź mocny i mężny. Przestrzegaj Bożego Prawa i rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy będzie ci się powodzić”. – Slajd 3
4
Jozue rozkazał przełożonym ludu: „Przejdźcie przez obóz i nakażcie wszystkim, aby przygotowali sobie żywność na drogę, bo za trzy dni przeprawicie się przez Jordan, aby zająć ziemię, którą wam daje na własność Pan, wasz Bóg”. – Slajd 4
5
Izraelici odpowiedzieli: „Co rozkazałeś, to uczynimy. Jak we wszystkim byliśmy posłuszni Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni tobie. Niech Bóg będzie z tobą, tak jak był z Mojżeszem”. – Slajd 5
6
Naprzeciw nich, w odległości około 20 kilometrów, po drugiej stronie Jordanu znajdowało się miasto Jerycho, które miało mocne mury. – Slajd 6
7
Jozue potajemnie wysłał dwóch zwiadowców, aby wybadali te ziemie i miasto Jerycho. – Slajd 7
8
Zwiadowcy wkroczyli do Jerycha i udali się do domu Rachab (miejscowej prostytutki), która często zapraszała do siebie obcych. – Slajd 8
9
Zwiadowcy jednak zostali zauważeni i doniesiono o tym królowi Jerycha. Ten posłał żołnierzy do domu Rachab, aby aresztować szpiegów. – Slajd 9
10
Rachab jednak, wyczuwając niebezpieczeństwo, ukryła ich na dachu pod łodygami lnu. – Slajd 10
11
Kiedy żołnierze przybyli do jej domu, nie wydała swych gości, mówiąc: „Tak, przyszli do mnie ci mężczyźni, ale nie pytałam ich skąd są. Jednak z nastaniem ciemności, zanim zamknięto bramę, wyszli i nie wiem, dokąd się udali. Pospieszcie się, może ich jeszcze dogonicie”. – Slajd 11
12
Żołnierze wybiegli z miasta i udali się w kierunku Jordanu, szukając wszędzie szpiegów. – Slajd 12
13
A Rachab wyszła na dach i przemówiła do zwiadowców: „Wiem, że Pan dał wam ten kraj, dlatego wszyscy jego mieszkańcy drżą ze strachu przed wami. Słyszeliśmy, jak Bóg wysuszył przed wami Morze Czerwone, abyście mogli uciec z Egiptu. Nasze serca struchlały przed wami i straciliśmy całą odwagę”. – Slajd 13
14
Proszę, obiecajcie mi, że kiedy zdobędziecie Jerycho, to okażecie mojej rodzinie i mnie łaskę i oszczędzicie nas. „Życiem naszym ci ręczymy” – obiecali zwiadowcy. – Slajd 14
15
Rachab spuściła ich nocą po linie przez okno, bo jej dom był wbudowany w mur miasta. „Idźcie najpierw w góry, aby nie natknęli się na was żołnierze. Ukrywajcie się tam przez trzy dni, a potem ruszajcie w drogę” – poradziła im. – Slajd 15
16
Zwiadowcy umówili się z Rachab na pewien znak – miała przywiązać do okna czerwony sznur. Miała też zadbać o to, żeby podczas ataku cała jej rodzina przebywała w oznaczonym domu. Wtedy oni dotrzymają obietnicy i uratują jej rodzinę. – Slajd 16
17
Rachab rzeczywiście przywiązała taki sznur do swojego okna. – Slajd 17
18
Zanim zwiadowcy powrócili do swojego obozu, ukrywali się jeszcze przez trzy dni w górach niedaleko Jerycha. – Slajd 18
19
Potem donieśli Jozuemu: „Pan oddał w nasze ręce cały ten kraj, bo wszyscy jego mieszkańcy drżą przed nami”. – Slajd 19
20
Jozue był gotowy, aby udać się do Ziemi Obiecanej. Jednak w jaki sposób tak duża grupa ludzi ma przekroczyć wody rzeki Jordan? – Slajd 20
21
Slajd 21